Doctorate ACS

POSTDOC-2021@SD-AC

Date: 03.11.2021

The Doctoral School of Automatic Control and Computers invites you to participate in the event of scientific presentations of postdoctoral students who have completed an advanced research program in 2019-2021. The research program was also supported by the national project A-Success: Development of entrepreneurial skills of doctoral and postdoctoral students – key to career success (MySMIS Code: 125125).

The event takes place online on the MS-Teams platform, on November 4, 2021, starting at 16:00. The event can be watched at this link.

The event’s agenda

16:00 Deschidere

Florin POP – director școală doctorală

16:05 Cloud Secure and Efficient Operations

Mihai CARABAȘ – Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației

16:20 Combinarea informațiilor textuale, vizuale și seriilor de timp pentru a rezolva sarcini în domeniul inteligenței artificiale

Dumitru-Clementin CERCEL – Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației

16:35 Sistem pentru tratarea fobiilor bazat pe Realitate Virtuală și Inteligență Artificială                                                                                          

Florina-Oana BĂLAN – Domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației

16:50 Arhitecturi Edge de monitorizare si control descentralizat si distribuit

Oana-Gabriela CHENARU – Domeniul Ingineria Sistemelor

17:05 Proiectarea și implementarea unui sistem de monitorizare si reglare a parametrilor de mediu folosind principiile Holonice și cele ale sistemelor Multi-Agent pentru optimizarea producției de substanțe radiofarmaceutice

Andrei-Octavian SILISTEANU – Domeniul Ingineria Sistemelor

17:20 Analiza hemodinamicii sângelui prin artere

Irina-Andra TACHE – Domeniul Ingineria Sistemelor

17:35 Optimizarea proceselor de afaceri din HR

Bogdan NEDELCU – Domeniul Ingineria Sistemelor

17:50 Sisteme informatice de management al relațiilor în sănătate

Roxana-Elena MARCU – Domeniul Ingineria Sistemelor

18:05 Discuții

Bogdan DUMITRESCU – membru în consiliul școlii doctorale (moderator)