Doctorate ACS

Programe postdoctorale

Școala Doctorală de Automatică și Calculatoare (SD_AC), organizează concurs de admitere pentru programul de cercetare avansată postdoctorală. Numărul de locuri disponibile este de 7. Pentru înscrierea la concurs, toate informațiile necesare se găsesc în metodologia de admitere disponibilă aici.

Dosarele candidaților vor fi trimise conform calendarului, în variantă electronică, prin platforma de admitere UPB disponibilă la adresa https://admitere.pub.ro.

Calendar admitere 2021

1 – 9 septembrie: înscrierea candidaților și depunerea dosarelor
10 septembrie: verificarea eligibilității candidaților
15 septembrie: susținerea proiectelor de cercetare postdoctorală

Rezultate
20 septembrie: lista candidaților admiși este disponibilă aici.
21 septembrie: înmatriculare