Doctorate ACS

Regulamente proprii SD_AC

Regulamentul propriu al Scolii doctorale de Automatica și Calculatoare (SD_AC) respecta Carta Universitara și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat din UPB și isi însușește toate prevederile celor doua documente, reafirmând unele, adaptând altele la contextul Facultății de Automatica și Calculatoare și adăugând propriile prevederi în cadrul creat de cele doua documente.

Regulamentul propriu al SD_AC a fost elaborat de Consiliul SD_AC și avizat prin votul universal, direct, secret și egal al majorității absolute a conducătorilor de doctorat membri al Scolii Doctorale Automatica și Calculatoare, întruniți în ședința de avizare din iulie 2012, fiind in continuare aprobat de CSUD și de Senatul UPB, conform Art. 10 (2) din Regulamentului privind organizarea Scolilor doctorale in UPB.

Regulament propriu SD_AC cuprinde următoarele secțiuni:

  • Capitolul I. Dispozitii generale: Cadrul legal, reglementari; Principii generale
  • Capitolul II. Organizarea SD_AC: Componenta; Structura de conducere
  • Capitolul III. Atributiile SD_AC: Admiterea in ciclul de studii universitare de doctorat; Organizarea programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate; Coordonarea programului individual de cercetare stiintifica; Coordonarea și finalizarea studiilor universitare de doctorat
  • Capitolul IV. Programe postdoctorale de cercetare avansata
  • Capitolul V. Bugetul SD_AC și gestiunea lui
  • Capitolul VI. Prevederi finale

Consiliul SD_AC elaborează regulamente și metodologii proprii privind organizarea și desfășurarea programelor de studii universitate de doctorat în domeniile ”Calculatoare și Tehnologia Informației” și ”Ingineria Sistemelor”, adoptate ca urmare a avizării de către membrii Scolii doctorale.

In septembrie 2012 a fost elaborata și adoptata Metodologia pentru admiterea doctoranzilor străini din tari non-UE în programele de studii ”Calculatoare și Tehnologia Informatiei” și ”Ingineria Sistemelor”.