Doctorate ACS

Colaborări cu universități și firme în programe de cercetare doctorală

Membrii școlii doctorale de Automatică și Calculatoare (SD_AC) colaborează pe plan științific cu colective din universități străine; în cadrul acestor activităti de cercetare în parteneriat au fost inițiate acorduri de conducere in cotutelă de teze de doctorat pentru doctoranzi români în domeniile Ingineria Sistemelor (IS) și Calculatoare și Tehnologia Informaţiei (CTI).

Facultatea de Automatică și Calculatoare (A&C) din cadrul Universității Politehnica din București (UPB) a iniţiat o serie de acorduri de colaborare directă sau în consorţii de proiecte internaţionale de cercetare-dezvoltare cu firme renumite de proiectare, dezvoltare și integrare de soluţii, servicii și sisteme informatice și de conducere automată; in cadrul acestor acorduri, doctoranzii SD_AC participă la stagii de documentare, instruire aplicată și la activitati de cercetare-dezvoltare în domeniile IS și CTI împreuna cu conducătorii lor știinţifici.