Doctorate ACS

Manifestări științifice, competiții și programe suport pentru doctorat

Sub egida Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare se organizeaza doua tipuri de activitati si programe suport al programelor de studii universitare de doctorat in domeniile Ingineria Sistemelor (IS) si Calculatoare si Tehnologia Informatiei (CTI):

  • primele faciliteaza prezentarea de catre doctoranzi a rezultatelor cercetarilor efectuate pentru elaborarea tezei de doctorat, publicarea lor in reviste de specialitate si volume de conferinte indexate in baze de date internationale si afirmarea autorilor in comunitatile nationale si internationale de cercetare stiintifica;
  • celelalte sustin pregatirea de specialitate a doctoranzilor in cele doua domenii de doctorat si facilitarea accesului la tehnologii informationale si de control automat avansate utilizabile pentru dezvoltari in cadrul tezelor, si asigura burse de excelenta pentru sustinerea financiara a doctoranzilor pe parcursul elaborarii tezelor.

Astfel, SD_AC organizeaza direct sau in parteneriat cu alte scoli doctorale manifestari stiintifice care includ topici actuale din temele de doctorat abordate in domeniile IS si CTI. Totodata, doctoranzii sunt stimulati sa participe la workshopuri, conferinte si simpozioane internationale, unele organizate de membrii SD_AC, pentru a prezenta rezultatele cercetarilor proprii si a le disemina prin publicatii indexate in baze de date internationale recunoscute.

SD_AC organizeaza periodic cursuri si workshop-uri de instruire, unele dintre ele cu suport al unor firme renumite din domeniile Calculatoare, Tehnologia Informatiei, Automatizari si Informatica Aplicata. In aceste cursuri sunt prezentate noi tehnologii si instrumente de dezvoltare de sisteme software si de control automat pe care doctoranzii le pot utiliza in implementarea modelelor, solutiilor si arhitecturilor dezvoltate in cadrul tezelor.

SD_AC asigura cadrul institutional de acordare de burse de studii de doctorat in UPB unui numar cat mai mare de doctoranzi cu bune rezultate in domeniile IS si CTI. Deasemenea, este sprijinita participarea celor mai buni doctoranzi in programe de burse de cercetare doctorala si post doctorala de excelenta acordate de organizatii internationale si companii renumite pe baza de competitie.