Doctorate ACS

Admiterea la doctorat

Școala doctorala de Automatica și Calculatoare (SD_AC) din Universitatea Politehnica din București (UPB) organizează anual concursuri de admitere la doctorat în domeniile ”Ingineria Sistemelor” (IS) și ”Calculatoare si Tehnologia Informației” (CTI) pentru candidați romani și străini, conform unei metodologii revizuite anual de Senatul UPB.

In perioada 2012-2016 au fost admiși la studii de doctorat 174 de candidați dintre care 159 de naționalitate româna și 15 străini. In domeniul CTI au fost admiși 99 de candidați, iar în domeniul IS 75 de candidați. Au fost admiși în regim de finanțare de la buget 158 de candidați, și 16 candidați în regim cu taxa.

In anul universitar 2016-2017 au fost admiși 52 de candidați în cele doua sesiuni de concurs (iulie și septembrie 2016), 48 dintre aceștia fiind cetateni romani și 4 străini. Au fost admiși 30 de candidați în domeniul CTI și 22 de candidați în domeniul IS. 43 de candidați au fost admiși în regim de finanțare de la buget, iar 9 în regim cu taxa.

In anul universitar 2017-2018 au fost admiși 46 de candidați români în cele doua sesiuni de concurs (iulie și septembrie 2017), și 2 candidați străini din tari non-UE (Tunisia și Nigeria) conform metodologiei SD_AC. In total, au fost admiși în SD_AC 19 doctoranzi în domeniul Ingineria Sistemelor și 29 de doctoranzi în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației. 46 de candidati au fost admisi in regim cu finantare de la buget si 2 candidati in regim cu taxa.

In anul universitar 2018-2019 au fost admiși 52 de candidați români în cele doua sesiuni de concurs (iulie și septembrie 2018), și 7 candidați străini din tari non-UE (Tunisia și Nigeria) conform metodologiei SD_AC. In total, au fost admiși în SD_AC 22 doctoranzi în domeniul Ingineria Sistemelor și 37 de doctoranzi în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației. 54 de candidati au fost admisi in regim cu finantare de la buget si 5 candidati in regim cu taxa.

In anul universitar 2019-2020 au fost admiși 51 de candidați români în cele doua sesiuni de concurs (iulie și septembrie 2019), și 6 candidați străini din tari non-UE (Republica Moldova, Irak si Sri Lanka) conform metodologiei SD_AC. In total au fost admiși în SD_AC 21 de doctoranzi în domeniul Ingineria Sistemelor și 36 de doctoranzi în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației. 52 de candidati au fost admisi in regim cu finantare de la buget si 5 candidati in regim cu taxa. 28 de candidati au fost admisi ca bursieri.