Doctorate ACS

Producția științifică în 2019

Productia stiintifica realizata in anul 2019 de doctoranzi individual sau impreuna cu conducatorii de doctorat in domeniile ”Ingineria Sistemelor” si ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei” este grupata in urmatoarele categorii:

  • Articole stiintifice publicate in reviste de specialitate si in volumele unor manifestari stiintifice; sunt listate distinct articolele indexate ISI Web of Science, si cele indexate in alte baze de date si biblioteci digitale recunoscute (BDI: Scopus, DPLB, INSPEC, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Springerlink, ACM, EURASIP).
  • Monografii si carti ca autori sau editori, cat si capitole de carti publicate in edituri recunoscute, cu ISBN.
  • Contracte si granturi de CD, la care participa in colectiv conducatori stiintifici si doctoranzi.
  • Cereri de brevete depuse si brevete acordate, elaborate in cursul cercetarii stiintifice realizate in programe de doctorat.

Productia stiintifica din aceste patru categorii realizata in ultimul an calendaristic incheiat este raportata respectiv in submeniurile: ”Articole stiintifice”, ”Monografii si Capitole de carte”, ”Granturi si Contracte de cercetare” si ”Brevete”.

Submeniul ”Arhiva productie” listeaza rezultatele stiintifice din cele patru categorii obtinute in anii anteriori ultimului an calendaristic incheiat de colective de autori compuse din doctoranzi si conducatorii lor de doctorat.