Doctorate ACS

Cereri de brevete depuse și brevete acordate în 2016

D. Brevete naţionale

Colective în domeniul de doctorat Ingineria Sistemelor

Dumitru Popescu şi doctoranzii

  1. Brevet nr. A/00932 din 2.11.2016, Sistem numeric pentru compensarea consumului din energie regenerabila in retele electrice inteligente, autori D.Popescu, A.Ticlea, C.Petrescu