Doctorate ACS

Parteneriat public-privat pentru Convenţia Industrială de Formare prin Cercetare Doctorală (CIFCD)

Incepand din anul universitar 2018-2019, Facultatea de Automatica si Calculatoare (A&C) din UPB initiaza prin Scoala doctorala de Automatica si Calculatoare (SDAC) Conventii Industriale de Formare prin Cercetare Doctorala (CIFCD), care au drept scop dezvoltarea unui parteneriat public-privat in cercetare in domeniile Ingineria Sistemelor si Calculatoare si Tehnologia Informatiei oferind un cadru de instruire industriala avansata (de tip enterprise) doctoranzilor.

Realizarea parteneriatului public-privat in cercetare doctorala se bazeaza pe asocierea intre:

 • O firma de profil, care recruteaza un absolvent de program de master sau echivalent, inscris intr-un program de studii al Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare in cadrul facultatii de Automatica si Calculatoare din Universitatea Politehnica Bucuresti pentru un stagiu industrial de formare doctorala, incredintandu-i o tema de cercetare stiintifica care are importanta strategica pentru activitatea si dezvoltarea companiei. Aceasta tema de cercetare devine subiectul tezei de doctorat.
 • Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti, care supervizeaza activitatea de cercetare a doctorandului prin Laboratorul de Cercetare academica in care activeaza conducatorul de doctorat si prin Scoala doctorala de Automatica si Calculatoare (SDAC).
 • Studentul doctorand care dedica 100% din timpul sau de lucru temei de cercetare stiintifica, timp care este partajat intre companie si Laboratorul de cercetare din faculate. Doctorandul, care beneficiaza de o instruire si formare duala: universitara si profesionala, este inmatriculat in Scoala doctorala de Automatica si Calculatoare din UPB, cu care a semnat un Contract de studii doctorale, conformandu-se astfel cadrului national si reglementarilor actuale de obtinere a unei diplome de doctorat national in Romania.

Etapele initierii unei Convenţii Industriale de Formare prin Cercetare Doctorală CIFCD

Conventia Industrială de Formare prin Cercetare Doctorală CIFCD poate fi initiata in orice moment al anului universitar in curs, dar nu mai tarziu de 1 septembrie, in etapele:

 1. Firma propune o tema de cercetare – potential subiect al unei teze intr-unul din domeniile de doctorat ”Ingineria Sistemelor (IS)” sau ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei (CTI)” – Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare (SDAC) din A&C  in orice moment al anului universitar curent, dar nu mai tarziu de 1 iunie pentru selectia candidatului in prima sesiune de admitere la doctorat (iulie), respectiv  nu mai tarziu de 1 septembrie pentru selectia candidatului in cea de a doua sesiune de admitere la doctorat (septembrie) organizata de SDAC pentru anul universitar urmator (formularul de Propunere a temei de cercetare poate fi descarcat aici).
 2. SDAC stabileste o Comisie de evaluare si urmarire CIFCD pentru evaluarea propunerii de proiect de cercetare facuta de firma, evaluarea candidatilor si selectia candidatului caruia ii va fi atribuita tema de cercetare doctorala.
 3. Comisia de evaluare si urmarire CIFCD analizeaza adecvanta stiintifica a propunerii ca lucrare de cercetare doctorala in domeniul IS sau CTI. In cazul in care propunerea este acceptata, SDAC posteaza un anunt pe site-ul sau  http://doctorat.acs.pub.ro/ in care specifica oferta de proiect de cercetare doctorala pe care o sponsorizeaza firma, obiectivele urmarite si rezultatele preconizate, valoarea sponsorizarii cercetarii de catre firma, cat si data la care va avea loc evaluarea candidatilor si selectiei doctorandului caruia ii va fi atribuita.
 4. Inscrierile candidatilor pentru programul CIFCD anuntat se fac in scris si se depun la Secretariatul SDAC (Rectorat UPB, etaj 3, camera R309) dupa postarea anuntului in site-ul web, dar nu mai tarziu de preziua datei stabilite pentru evaluarea candidatilor si selectiei doctorandului pentru tema anuntata de firma. In vederea participarii la selectie, candidatii trebuie sa alcatuiasca un dosar care contine:
 • CV si Lista activitatilor stiintifice realizate (lucrari stiintifice publicate, participari in proiecte, granturi si contracte de cercetare-dezvoltare, brevete)
 • Documente originale si in copie:
  • diplome de absolvire (licență, master)
  • suplimente la diploma (licență, master)
  • diploma de bacalaureat
  • certificat de naștere
  • certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (daca este cazul)

Nota: Certificarea conformității cu originalul a copiilor depuse la dosar este efectuata la Secretariatul SDAC

 1. Candidatii se prezinta la examenul de selectie pentru programul de doctorat CIFCD; data acestui exament este programata cu o saptamana inaintea datei la care are loc examenul de admitere la doctorat in UPB organizat de SDAC in iulie respectiv septembrie pentru urmatorul an universitar. Un candidat se poate prezenta o singura data la acelasi program de doctorat CIFCD (inaintea sesiunii de admitere la doctorat in UPB din iunie sau septembrie).
 2. Candidatul selectat pentru programul CIFCD se prezinta la examenul de admitere la doctorat organizat de SDAC in UPB, in sesiunea din iulie sau septembrie, in regim de doctorat cu taxa.
 3. Candidatul selectat pentru programul CIFCD si admis ca doctorand cu taxa UPB in sesiunea din iulie sau septembrie se inmatriculeaza intr-unul din programele IS sau CTI pentru realizarea temei propusa de firma in programul CIFCD si semneaza Contractul de Studii Universitare de Doctorat in UPB.
 4. Candidatul selectat pentru programul CIFCD care a semnat Contractul de Studii Universitare de Doctorat in UPB semneaza cu firma care a propus tema de cercetare Contractul de sponsorizare pentru bursă de studii de doctorat CIFCD si incepe programul sau de cercetare doctorala.

Durata Conventiei Industriale de Formare prin Cercetare Doctorala (CIFCD): 36 de luni

Valoarea sponsorizarilor acordate de firma doctorandului

 • Minimum 12000 euro / an [netto] pentru sponsorizare a bursei de doctorat, platibila lunar
 • Taxa de doctorat anuala UPB timp de 3 ani

 Documente care conecteaza partenerii: