Doctorate ACS

Acorduri de colaborare si proiecte de cercetare cu firme în domeniile IS şi CTI

Acordurile cu aceste companii vizează fie parteneriate punctuale prilejuite de proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract cu A&C, fie colaborări pe termen mediu şi lung în care sunt integraţi doctoranzii SD_AC prin: stagii de documentare, instruire aplicată şi cercetare; dezvoltare şi implementare de soluţii în proiecte de C-D comune; specializări cu suport logistic si financiar asigurat de firmă; cercetări în teme propuse de firmă.

Acorduri de colaborare cu firme în domeniile IS şi CTI

Acord IBM-UPB de acces gratuit la resursele programului Academic Initiative

Compania IBM a acordat în 2016 facultăţii de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucureşti acces personalizat la resursele programului IBM Academic Initiative în mod gratuit. Aceste resurse (care includ acces la cloud, acces la hardware la distanţa, la software, ş.a.) sunt distribuite cadrelor didactic şi studenţilor din ciclurile de licenţă, master şi doctorat prin intermediul unui portal web personalizat pentru facultatea noastra, https://pub.onthehub.com/.

ibmbluemix

Înregistrarea utilizatorilor şi validarea accesului lor la resursele programului IBM Academic Initiative se realizează doar în baza adreselor de e-mail asociate facultăţii A&C: cs.pub.ro, aii.pub.ro, acse.pub.ro, stud.acs.pub.ro şi stud.cti.pub.ro.

Proiect de cercetare colaborativă A&C – IBM Faculty Awards 2016-2018

Departamentul de Cercetare IBM ww a selectat in aprilie 2016 pe baza de competitie la nivel mondial proiectul de cercetare stiintifica “Big Data, Analytics and Cloud for Digital Transformation on Manufacturing – DTM” pentru finantare cu 40 kUS$ in cadrul programului de cercetare Faculty Awards 2016, unul dintre programele globale IBM University Awards de CD colaborativă cu mediul academic. Acest proiect a fost propus de un grup de cercetare din Departamentul de Automatică si Informatică Industrială, facultatea de A&C din UPB, condus de conf.dr.ing. Nick-Andrei Ivănescu ca director stiintific, fiind monitorizat de prof.dr.ing. Theodor Borangiu ca reprezentant tehnic IBM. Durata proiectului este de doi ani: mai 2016 – aprilie 2018.

Descrierea proiectului:

Proiectul DTM va crea o platforma de cercetare si instruire pentru calificarea specialistilor cu profil de tip T in specialitatile de inginerie industriala, ingineria sistemelor si managementul afacerilor, contribuind astfel la transformarea digitala a intr Platforma pilot pentru fabricatia digitala cu sistem de conducere orientat catre servicii si calcul in cloud in facultaea A&C, Universitatea Politehnica din Bucuresti[/caption]tru ”Fabrica Digitala a Viitorului”. Dezvoltarile vor utiliza tehnologii IBM: Big Data, Analytics, IoT Cloud si SOA.

Proiectul se va finaliza in 2018 cu realizarea unei platforme pilot functionale pentru Invatamantul Superior si cercetarea academica – o structura de productie digitala, inteligenta si integrata, cu doua componente interconectate: (1) O celula de fabricatie (prelucrari mecanice, montaj-asamblare) cu resurse multiple inteligente (masini unelte CNC, sisteme robot-vedere artificiala, conveior, depozite de componente, senzori inteligenti, tehnica de calcul si retele locale de comunicatie), si (2) Un sistem informational pentru gestiunea comenzilor clientilor si a executiei loturilor de fabricatie. Solutia de implementare utilizeaza:

  • Control Inteligent Distribuit la nivel MES si celula de productie in cadrul TIC: control distribuit al dispozitivelor inteligente si IoT, sisteme multi-agent (MAS, JADE), fabricatie holonica si cloud.
  • Arhitecturi Orientate catre Servicii pentru implementarea sistemului multi-agent (MAS).
  • Integrare Manufacturing Service Bus (MSB 2.0) prin adaptarea ESB pentru procese de fabricatie.

Contributii ale cercetarii in domeniile: Cloud si tyehnici de virtualizare (Bluemix, CloudBurst); Big Data (gestiunea comenzilor client, date de la senzori, HADOOP); Analytics, optimizarea planificarii productiei si alocarii resurselor (ILOG); SOA pentru integrare verticala (WebSphere); Securitate pentru automatizare dirijata de produs inteligent (Tivoli).

Proiectul IBM DTM va face disponibila o platforma pilot fizica pentru cercetare si formare de competente in domeniul Fabricatiei Digitale; totodata va materializa viziunea actuala asupra arhitecuriii si tehnologiilor de baza pentru: a) fundamentarea unei platforme Internet reale pentru retele de productie; b) activarea unor scenarii IoT pentru conducerea productiei industriale. Platforma pilot, localizata in facultatea A&C, va promova noile tehnologii IBM: Cloud Manufacturing; prelucrari Big Data processing in IoT industrial pentru: gestiunea comenzilor client, instrumentarea resurselor, gestiunea riscului, incorporarea inteligentei in produse, optimizarea loturilor; SOA pentru integrarea totala a proceselor intreprinderii.

Dupa finalizarea proiectului, platforma pilot va fi utilizata pentru teste, POC, dezvoltare de solutii si de competente in managementul si conducerea digitala (industrie, CD, Educatie in Ingineria Sistemelor).