Doctorate ACS

Acorduri de colaborare si proiecte de cercetare cu firme în domeniile IS şi CTI

Acordurile cu aceste companii vizează fie parteneriate punctuale prilejuite de proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract cu facultatea A&C sau centrele sale de cercetare, in care sunt implicati membri ai Scolii doctorale, fie colaborări pe termen mediu şi lung în care sunt integraţi doctoranzii SD_AC prin: stagii de documentare, instruire aplicată şi cercetare; dezvoltare şi implementare de soluţii în proiecte de C-D comune; specializări cu suport logistic si financiar asigurat de firmă; cercetări în teme propuse de firmă.

Acorduri de colaborare cu firme în domeniile IS şi CTI

Acord IBM-UPB de acces gratuit la resursele programului Academic Initiative

Compania IBM a acordat în 2016 facultăţii de Automatică şi Calculatoare dinUPB acces personalizat la resursele programului IBM Academic Initiative  în mod gratuit. Aceste resurse (care includ acces la cloud, acces la hardware la distanţa, la software, ş.a.) sunt accesibile cadrelor didactic şi studenţilor din ciclurile CTI si IS de licenţă, master şi doctorat, https://www.ibm.com/academic.

Tehnologiile avansate la care IBM acorda in prezent acces gratuit cadrelor didactice si doctoranzilor din domeniile CTI si IS sunt:

  • IBM Cloud
  • Data Science
  • Blockchain
  • Quantum
  • IBM Watson
  • IBM Security
  • IBM Z
  • Power Systems

Protocoale de colaborare A&C – firme pentru stagii de cercetare aplicativă ale studenților doctoranzi și cercetătorilor postdoctorat