Doctorate ACS

Programe post doctorale

Stagii şi programe de cercetare pentru cadre didactice universitare şi cercetători recunoscuți, care dețin deja titlul de doctor în domeniile Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CTI) sau Ingineria Sistemelor (IS):

Burse DAAD de cercetare pentru cadre didactice și cercetători

Prezentare generală

 •  Bursele DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst / Serviciul German de Schimb Academic) oferă cercetătorilor străini posibilitatea unui stagiu de cercetare sau de perfecționare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare sau trepte din carieră.
 • Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea stagiilor de cercetare de scurtă durată în vederea schimbului de experiență între colegi și a formării de rețele profesionale de specialitate.

Cine poate aplica?

 • Își pot depune candidatura cadre didactice universitare sau cercetători recunoscuți, care, de regulă, ar trebui să dețină deja titlul de doctor și să fie angajați la o instituție de învățământ superior sau un institut de cercetare din România.

Observație:

 • Foștii bursieri ai Fundației „Alexander von Humboldt” sunt rugați să se adreseze mai întâi acestei instituții.

Ce se finanțează?

 • Stagii de cercetare în cadrul unei instituții de învățământ superior de stat/ acreditată de stat sau în cadrul unui institut de cercetare cu un statut similar din Germania. Un stagiu de cercetare poate avea loc și la diferite instituții.
 • Finanțarea unui astfel de stagiu de cercetare nu poate fi acordată decât o dată la trei ani.
 • Călătorii pentru susținerea unei prelegeri sau la congrese științifice nu sunt finanțate

Durata bursei

 • Durata stagiului este de la 1 până la 3 luni. Decizia este luată de comisia de selecție în funcție de proiectul de cercetare și planul de lucru propus.
 • Bursa nu poate fi prelungită.

Cuantumul bursei

Rată lunară de bursă în valoare de:

 • 2.000 Euro pentru asistenți, profesori asociați și tineri conferențiari (docenți)
 • 2.150 Euro pentru profesori universitari

Pe lângă această sumă, DAAD plătește o sumă paușală pentru călătorie, cu excepția situației în care aceste costuri sunt preluate de țara de origine sau de către terți.

Alte sume nu mai pot fi acordate.

Procesul de selecție

Selecția se face de către o comisie independentă. Criterii centrale sunt:

 • activitatea științifică și publicații de dată recentă, documentate în CV și într-o listă de publicații.
 • un proiect de cercetare convingător și bine planificat.

Criterii de eligibilitate

Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?

 • Candidații trebuie să fie angajați în cadrul unei instituții de învățământ superior sau al unei instituții de cercetare din România.
 • Proiectul de cercetare trebuie discutat cu partenerul științific de la instituția-gazdă din Germania. Un spațiu de lucru trebuie pus la dispoziția candidatului.

Procesul de aplicare

 • Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. În plus trebuie să trimiteți 1 exemplar din “Application summary” (PDF), generat la sfârșitul aplicației on-line de către portal, la adresa indicată pentru depunerea dosarului.
 • Accesul la portalul DAAD se deschide cu aproximativ 6 săptămâni înaintea termenului limită de depunere a dosarului
 • Pentru a ajunge la aplicație, alegeți ca prim pas din baza de date cu burse www.funding-guide.de programul de finanțare dorit. De acolo veți fi dirijați mai departe spre portal, accesând “Submitting an application”.

Acte necesare

1. Documente care trebuie încărcate în portalul DAAD:

 • Formular on-line de solicitare a bursei
 • Curriculum Vitae (format tabelar, max. 3 pagini)
 • Listă de publicații (max. 3 pagini)
 • Proiect de cercetare (max.10 pagini)
 • Plan detaliat de lucru, care să cuprindă durata cercetării desfășurată într-un anumit loc (instituții-gazdă / parteneri științifici)
 • Confirmare scrisă a cooperării științifice, din partea gazdei (gazdelor), care se referă concret la proiectul în cauză și care certifică disponibilitatea instituției-gazdă de a pune candidatului un spațiu de lucru la dispoziție.

2.    Documente care trebuie trimise prin poștă:

 • „Application summary”: versiunea printată a documentului PDF generat de portalul DAAD după încheierea aplicației online; vă rugăm să trimiteți 1 exemplar la adresa indicată pentru depunerea dosarului.

Termen-limită

Termenele de aplicare vor fi anuntate la:

Depunere aplicație

Ambasada Republicii Federale Germania
Kulturreferat / DAAD-Stipendien
Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade nr. 6-8
RO-011849 București
www.bukarest.diplo.de

Important

 • Aplicația Dumneavoastră poate fi luată în considerare numai dacă cuprinde toate documentele, atât în portal (a se vedea punctul 1), cât și în dosarul trimis prin poștă (a se vedea punctul 2). Respectarea termenului limită este verificată în funcție de ștampila poștei.
 • Portalul DAAD se închide la ora 24.00 (CET) a ultimei zile din perioada de aplicație.
 • Dosarele incomplete sau nedepuse la termen nu pot fi luate în considerare. Candidații poartă răspunderea ca aplicația lor să fie completă.
 • Dosarul de aplicație rămâne la DAAD. Datele candidaților sunt păstrate în conformitate cu Legea Federală Privind Protecția Datelor, în măsura în care sunt necesare prelucrării aplicației.
 • Candidatii trebuie sa faca dovada unui accept de indrumare / invitatie la o institutie de invatamant superior / institut de cercetare din Germania. Contactul trebuie stabilit de candidati; DAAD nu intermediaza locuri de cercetare. Candidatii pot aplica si pentru un stagiu de cercetare in limba engleza, daca din acceptul institutiei germane reiese explicit faptul, ca proiectul de cercetare poate fi desfasurat in aceasta limba.

Consultanță

Centrul de Informare DAAD
Str. Buzești 61, Bl. A6, Ap.59
011013 București, România
Tel.: 0040/21 310 15 40
E-Mail: info@daad.ro
www.daad.ro
www.facebook.com/DAADRomania

Pentru informații suplimentare și consiliere personală puteți contacta și lectorul DAAD din cadrul universității Dvs. sau din cel mai apropiat centru universitar (o listă a lectorilor DAAD poate fi consultată pe www.daad.ro).

Burse de cercetare Humboldt pentru cercetători post doctorat

Pot fi depuse aplicatii de catre cercetatori straini avand calificare peste medie, la inceputul carierei academice si care au terminat doctoratul in ultimii 4 ani. Bursa de cercetare Humboldt Research pentru cercetatatori post doctorat permite efectuarea unui stagiu de cercetare de lunga durata (6-24 luni) in Germania. Applicantii isi aleg propriul domeniu de cercetare cat si gazda academica a acestui program de cercetare (https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html ).

Un cadru didactic sau cercetator de orice nationalitate si in orice domeniu poate aplica online la orice moment de timp in Fundatia Alexander von Humboldt. Fundatia Humboldt accorda anual aproximativ 500 Humboldt Research Fellowships pentru cercetatori post doctorat si cercetatori experimentati. Nu pot fi finantate vizite de studiu de scurta durata, participarea la congrese si cursuri de instruire.

Alte informaţii: