Doctorate ACS

Conducătorii ştiinţifici în SD_AC

In Scoala doctorala Automatica si Calculatoare din Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) sunt realizate cercetari de varf in domeniile ”Ingineria Sistemelor (IS)”, si ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei (CTI)”. Tematicile de cercetare doctorala propuse si supervizate de conducătorii stiintifici sunt actuale, similare celor abordate in prezent de universitati de top din intreaga lume si deschid perspective ale cunoasterii si inovarii pentru noi tehnologii informationale, de calcul performant si control inteligent care prefigureaza economia viitorului prin: sisteme cyber-fizice, Internetul obiectelor, sisteme de conducere cu inteligenta distribuita, calcul cognitiv, sisteme si servicii cloud, arhitecturi orientate catre servicii, analiza volumelor mari de date, tehnici de calcul de inalta performanta, optimizarea planificarii taskurilor, a alocarii resurselor si serviciilor, inteligenta artificiala cu aplicatii in inginerie, sisteme informatice pentru servicii, robotica cognitiva, sisteme holonice.

Pentru fiecare membru al Scolii doctorale Automatica si Calculatoare (SD_AC), conducator stiintific in unul din domeniile de doctorat IS sau CTI, sunt prezentate domeniile proprii de cercetare si oferta stiintifica pentru candidatii la studii de doctorat.

Rezultatele stiintifice obtinute pana in prezent in aceste domenii de membrii Scolii doctorale atesta o cercetare de excelenta la care actualii si viitorii doctoranzi sunt invitati sa participe cu idei noi, initiative si contributii proprii.