Doctorate ACS

Conducătorii ştiinţifici în SD_AC

In Școala doctorală Automatica şi Calculatoare din Universitatea Politehnica din București (UPB) sunt realizate cercetări de vârf în domeniile ”Ingineria Sistemelor (IS)”, şi ”Calculatoare şi Tehnologia Informației (CTI)”. Tematicile de cercetare doctorala propuse si supervizate de conducătorii științifici sunt de actualitate, similare celor abordate in prezent de universități de top din întreagă lume si deschid perspective ale cunoașterii si inovării pentru noi tehnologii informaționale, de calcul performant si control automat inteligent care prefigurează economia viitorului prin: sisteme cyber-fizice, Internetul obiectelor, sisteme de conducere cu inteligenta distribuită, calcul cognitiv, sisteme si servicii cloud, edge- şi fog computing, digital twins, arhitecturi orientate către servicii, analiza volumelor mari de date, tehnici de calcul de înaltă performanta, optimizarea planificării taskurilor, a alocării resurselor si serviciilor, inteligenta artificială cu aplicații în inginerie, sisteme informatice pentru servicii, robotică cognitivă şi sisteme holonice.

Pentru fiecare membru al Scolii doctorale de Automatică și Calculatoare (SD_AC) – conducător științific în unul din domeniile de doctorat IS sau CTI – sunt prezentate domeniile proprii de cercetare și oferta științifică pentru candidații la studii de doctorat.

Rezultatele științifice obținute până în prezent in aceste domenii de membrii Scolii doctorale atesta o cercetare de excelenta la care actualii și viitorii doctoranzi sunt invitați sa participe cu idei noi, inițiative și contribuții proprii.