Doctorate ACS

Arhiva manifestărilor ştiinţifice, acţiunilor şi programelor suport pentru doctorat CTI şi IS în 2012-2016

Prezenta arhiva consemnează manifestări ştiinţifice organizate de- şi pentru doctoranzi, cursuri şi workshopuri de instruire a doctoranzilor în tehnologii de vârf utilizabile în elaborarea tezelor de doctorat în domeniile CTI şi IS cât şi acţiuni suport şi programe de susţinere a studiilor de doctorat prin burse bazate pe competiţie internatională, la care au participat studenţi ai Şcolii doctorale Automatică şi Calculatoare şi absolvenţi ai acesteia în programe de cercetare post doctorală in perioada 2012-2016.

Manifestări ştiinţifice organizate pentru doctoranzii SD_AC

Cursuri, Worshopuri, Şcoli de vară organizate pentru doctoranzii SD_AC

Şcoala de vară franco-româna Commande Avancée des Systèmes & Nouvelles Technologies Informatiques – CA’NTI, editii anuale intre 2012 si 2016, organizata în UPB, facultatea de Automatică si Calculatoare, cu participare internațională. Scoala de vara CA’NTI se adreseaza in principal studentilor din ultimul an de licenta, masteranzilor, doctoranzilor si tinerilor cercetatori in Automatica si Informatica. Cursurile intensive si aplicatiile practice sunt predate in limba franceza si descriu cele mai recente tehnici avansate in domeniul automatizarii si informatizarii proceselor. Incepand din anul 1994 cand a avut loc prima editie, CA’NTI a devenit o manifestare anuala traditionala a comunitatii stiintifice de Automatica si Informatica din Romania. Organizatori români: Prof.dr.ing. Dumitru Popescu şi Prof.dr.ing. Dan Ştefănoiu – membri ai SD_AC.

Şcoala de vară New Trends in Modeling and Simulation in HPC Systems, 21-23 Septembrie 2016, în UPB, facultatea de Automatica si Calculatoare, cu participare internațională. Traineri confirmați din Irlanda, SUA, Franța și Grecia. Cursurile cHIPset au fost organizate pentru 16 doctoranzi din țări ale Comunităţii Europene si 20 de studenți doctoranzi din cadrul SD_AC coordonați de prof. Valentin Cristea, Ciprian Dobre și Florin Pop. Detalii despre eveniment: http://chipset-cost.eu/index.php/chipset-training-school-2016/

Burse doctorale si post doctorale in UPB

Regulament de burse pentru studii universitare de doctorat in UPB

Regulament UPB acordare burse doctorale şi postdoctorale din Fond Social European, program POSDRU 2014  Burse doctorale acordate: 8; burse post doctorale acordate: 4

 

Burse IBM Ph.D. Fellowship obţinute de doctoranzi ai SD_AC

Drd. Eliana Tirsa

Program: IBM Ph.D. Fellowhip 2011-2012
Specialization, Doctorate studies: Computer Science, Computers and Information Technology
Period: September 2011 – May 2012
Project title: Advanced techniques for enduring high availability of resources in distributed systems
Scientific coordinator: Prof. Dr. Eng. Valentin Cristea
IBM Award representative: Dr. Diem Ho

 

Drd. Octavian Morariu

Program: IBM Ph.D. Fellowhip 2013-2014
Specialization, Doctorate studies: Computer Engineering, System Engineering
Period: September 2013 – May 2014
Project title: Advanced monitoring framework for elastic cloud computing environments
Scientific coordinator: Prof. Dr. Eng. Theodor Borangiu
IBM Award representative: Dr. Diem Ho

Drd. Radu Ciobanu

Program: IBM Ph.D. Fellowhip 2014-2015
Specialization, Doctorate studies: Computer Science, Computers and Information Technology
Period: September 2014 – May 2015
Project title: Context-adaptive and knowledge-based middleware for mobile collaborative systems
Scientific coordinator: Prof. Dr. Eng. Valentin Cristea
IBM Award representative: Dr. Diem Ho

Burse Fulbright post doc obţinute de absolvenţi ai SD_AC

Dr. Grigore Stamatescu (http://www.cies.org/grantee/grigore-stamatescu )

Program:  Core Fulbright Visiting Scholar Program, Research
Specialization, Doctorate studies: System Engineering, System Engineering
Period: October 2015 – March 2016
Project Title: Pervasive Building Energy Monitoring and Control Over Reliable Wireless Sensor Networks
Host Institution: University of California, Merced, USA
Faculty Associate: Dr. Alberto Cerpa
Department: Electrical Engineering and Computer Science

 

Dr. Mihai Dascălu (http://www.cies.org/grantee/mihai-dascalu )

Specialization, Doctorate studies: Computer Science, Computer Science
Program:  Core Fulbright Visiting Scholar Program, Research
Period: February – May 2015
Project Title: Mining Texts and Strategies to Assess Learning and Collaboration
Host Institution: Arizona State University-Tempe, USA
Faculty Associate: Dr. Danielle McNamara
Department: Learning Sciences Institute