Doctorate ACS

Cadrul legislativ de functionare a SD_AC

Scoala doctorala Automatica si Calculatoare (SD_AC) din Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) funcționează in cadrul stabilit prin:

Acest cadru legislativ a fost aplicat in Universitatea Politehnica din Bucuresti prin:

Înfiinţarea Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare a fost propusă de Senatul UPB, avizată de către Biroul Executiv al Senatului UPB şi aprobată de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) din UPB in anul 2012.