Doctorate ACS

Consiliul SD_AC

Componenta actuala a Consiliului SD_AC este stabilita in conformitate cu Regulamentul privind organizarea alegerilor conducerilor Şcolilor doctorale în Universitatea Politehnica din Bucureşti, aprobat de Senatul UPB in 2016, si cuprinde 7 membri de baza (4 conducatori de doctorat, 2 studenti-doctoranzi si 1 personalitate stiintifica din afara UPB) la care se adauga 4 membri de onoare (cadre didactice si cercetatori din afara UPB, cu reputatie stiintifica internationala):

Membrii Consiliului Școlii doctorale de Automaticăi Calculatoare:

florin_pop-25x30 Prof.dr.ing. Florin Pop, director al SD_AC,
Departamentul de Calculatoare, UPB, florin.pop@upb.ro
Florica Moldoveanu Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu, membru al Consiliului SD_AC,
Departamentul de Calculatoare, UPB, florica.moldoveanu@cs.pub.ro
Dan Popescu Prof.dr.ing. Dan Popescu, membru al Consiliului SD_AC,
Departamentul de Automatica si Informatica Industriala, UPB, dan.popescu@upb.ro
Bogdan Dumitrescu Prof.dr.ing. Bogdan Dumitrescu, membru al Consiliului SD_AC,
Departamentului de Automatică și Ingineria Sistemelor, UPB, bogdan.dumitrescu@upb.ro
Radu Precup Prof.dr.ing. Radu Precup, membru al Consiliului SD_AC,
Universitatea Politehnica din Timisoara, UPT, radu.precup@aut.upt.ro
 Vlad Badoiu Drd.ing. Vlad-Andrei Bădoiu, membru al Consiliului SD_AC,
Domeniul de doctorat Calculatoare și Tehnologia Informației
vlad_andrei.badoiu@upb.ro
 ana_schuler Drd.ing. Ana-Sophia Schuler, membru al Consiliului SD_AC,
Domeniul de doctorat Ingineria Sistemelor
ana_sophia.schuler@upb.ro

Membrii de onoare ai Consiliului Şcolii doctorale Automatică şi Calculatoare:

muntean Prof.dr.ing. Traian Muntean, membru de onoare al Consiliului SD_AC,
Universitatea Aix-Marseille, Franţa, traian.muntean@univ-amu.fr
Alexandru-Soceanu Prof.dr.ing. Alexandru Soceanu, membru de onoare al Consiliului SD_AC,
Munich University of Applied Sciences, Germania, alexandru.soceanu@hm.edu
1f426a73-0b72-485b-a3ba-bac3a4ac8e2f Professor Duncan McFarlane, membru de onoare al Consiliului SD_AC,
University of Cambridge, UK, dm114@cam.ac.uk
VRasvan Prof.dr.ing. Vladimir Răsvan, membru de onoare al Consiliului SD_AC,
Universitatea din Craiova, România, Vladimir.Rasvan@automation.ucv.ro

Atribuţiile Consiliului Şcolii doctorale Automatică şi Calculatoare:

Directorul SD_AC conduce Consiliul Scolii doctorale, avand atribuţiile urmatoare:

 • conducerea executivă a programelor de studii universitare de doctorat;
 • verificarea respectării calendarului activităţilor;
 • coordonarea sesiunilor anuale de admitere la doctorat;
 • avizarea comisiilor de indrumare si a comisiilor de sustinere publica propuse de conducatorii de doctorat;
 • verificarea si validarea protocoalelor si conventiilor institutionale de realizare a programelor de doctorat european
  si in cotutela, conform Regulamentului SD_AC;
 • validarea programelor de pregatire a doctoranzilor, a referatelor si rapoartelor de activitate stiintifica sustinute
  de doctoranzi si a sedintelor de sustinere publica a tezelor de doctorat;
 • validarea documentelor pentru efectuarea stagiilor de documentare si pregatire a tezei, efectuate in alte organizatii
  (universitati, institute sau firme) din tara si strainatate;
 • urmarirea aplicarii deciziilor Consiliului Scolii doctorale;
 • reprezentarea Scolii doctorale Automatica si Calculatoare in cadrul CSUD al UPB;

Consiliul SD_AC are atributiile urmatoarele:

 • elaborarea si coordonarea strategiei de cercetare doctorala a SD_AC in conformitate cu liniile actuale de cercetare mondiala
  in domeniile CTI si IS, in consens cu strategia de cercetare stiintifica a facultatii de Automatica si Calculatoare
  din UPB si cu planurile nationale de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • coordonarea intregului program de studii universitare de doctorat al SD_AC in domeniile Ingineria Sistemelor si Calculatoare
  si Tehnologia Informatiei;
 • asigurarea si adaptarea nivelului studiilor doctorale la standarde de calitate, conform legilor in vigoare;
 • stabilirea calendarului activităţilor de doctorat;
 • avizarea planului de invatamant al programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate ca rezultat al planurilor
  propuse de conducatorii de doctorat;
 • avizarea echivalarii creditelor obtinute de studentii-doctoranzi intr-un program de master sau alt doctorat propus de
  conducatorii de doctorat;
 • analiza cererii unui student-doctorand de schimbare a conducătorului de doctorat, si validarea propunerii de schimbare
  in cazul constatarii neîndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate de către acesta, precum si desemnarea unui
  alt conducator de doctorat in cazul indisponibilitatii sau neindeplinirii obligatiilor contractuale asumate de conducatorul
  curent;
 • aprobarea afilierii la SD_AC a unor noi cercetători stiintifici sau cadre didactice din exterior care au deja calitatea
  de conducatori de doctorat sau a unor persoane care obtin abilitarea;
 • aprobarea retragerii calitatii de membru SD_AC in cazuri justificate sau la cererea conducatorului stiintific;
 • gestiunea bugetului SD_AC, in cazul constituirii sale ca parte a bugetului facultatii de Automatica si Calculatoare din
  UPB, pe baza finantarii primite de la bugetul de stat, a taxelor de doctorat provenite de la doctoranzi romani si
  straini si a veniturilor obtinute din proiecte de cercetare;
 • supervizarea programelor de doctorat in cotutela, a celor sustinute de firme si a stagiilor efectuate de doctoranzi in
  strainătate;
 • asistenta in procesul de abilitare pentru noii conducători de doctorat, conform legislatiei in vigoare si a reglementarilor
  Senatului UPB;
 • stabilirea distribuţiei numărului de locuri, cu finantare de la bugetul de stat si cu taxa, pe domenii (CTI si IS) si
  conducători de doctorat;
 • stabilirea distributiei burselor speciale, la constituirii acestora, pe domenii (CTI si IS) si doctoranzi.