Doctorate ACS

Doctoranzi în stagiu

Ciclul de studii universitare de doctorat organizat de SD_AC are doua componente obligatorii:

 • Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate, cu durata de 3 luni si care incepe in luna octombrie a primului an de doctorat; doctoranzii trebuie sa promoveze cele 5 examene ale acestui program pana la sustinerea tezei in fata comisiei de indrumare;
 • Programul individual de cercetare științifică, cu durata de cinci semestre.

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se desfășoară pe baza unui plan de învățământ individual elaborat de fiecare conducător de doctorat pentru fiecare din doctoranzii sai.Planul de invatamant individual, elaborat de conducatorul de doctorat, prevede urmatoarele 5 discipline obligatorii ce trebuie promovate de catre studentul-doctorand dupa terminarea programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate (PPA) de 3 luni, initiat in cadrul primului an de doctorat:

 • doua discipline de specialitate (8 ECTS fiecare) stabilite de conducatorul de doctorat pentru studentul-doctorand, si care pot fi:
  • un curs creat de catre conducatorul de doctorat pentru un domeniu de cercetare doctorala pe care il coordoneaza in cadrul SD_AC si il preda studentilor-doctoranzi in cadrul SD_AC;
  • un curs din programele de master ale facultatii de Automatica si Calculatoare sau ale altor facultati din UPB, ale altor facultati din tara sau din strainatate;
  • un modul compact de curs (8-16 ore) prevazut in programele de master ale facultatii de Automatica si Calculatoare sau ale altor facultati din UPB precum si ale altor universitati din tara sau strainatate;
  • un studiu de specialitate individual: analiza de articole de specialitate, studiu de specialitate, comunicari stiintifice, capitole de monografii si brevete ce au fost recomandate de conducatorul de doctorat studentului-doctorand.
 • disciplina Metodologia cercetarii si autorat stiintific (4 ECTS);
 • disciplina Etică (6 ECTS);
 • disciplina Managementul proiectelelor (4 ECTS).

Finalizarea PPA cu rezultatul PROMOVAT asigura obtinerea a 30 credite ECTS).Creditele obtinute într-un program de licenta sau master de cercetare, sau parcurgerea unor stagii anterioare de cercetare stiintifica, desfasurate în tara sau în strainatate, în universitati sau în unitati de cercetare-dezvoltare pot fi recunoscute ca echivalente cu cele dintr-un program de pregatire bazat pe studii universitare avansate. Studentul-doctorand poate echivala, cu acordul conducatorului de doctorat, disciplinele de specialitate prin: (1) elaborarea de studii stiintifice sau prin (2) participarea sa la prelegeri, sesiuni tehnice ale unor manifestari stiintifice internationale avand tematica in domeniul tezei; (3) participarea la scoli de vara, workshop-uri exploratorii, programe de specializare in tehnologii avansate / instrumente de dezvoltare organizate de universitati si/sau firme in domenii tehnice de interes pentru tematica de doctorat.Finalizarea ciclului PPA din primul an de studii doctorale fara obtinerea rezultatului global PROMOVAT nu împiedica accederea doctorandului în cadrul programului individual de cercetare stiintifica, acest rezultat global putand fi obtinut in anii urmatori, inainte de sustinerea publica a tezei.Programul individual de cercetare științifică (PCS) este realizat de doctorand in 5 etape, fiind evaluat prin elaborarea a cinci rapoarte de cercetare prezentate în faţa comisiei de îndrumare astfel:

 • un raport în decursul anului întâi, la 6 luni după terminarea PPA, în forma unui proiect care trebuie să conţină: titlul tezei de doctorat, liniile mari ale viitoarei teze, stadiul cunoaşterii în domeniu, obiectivele studiului, metodologia de cercetare vizată, graficul activităţilor prevăzute etc.
 • trei rapoarte prezentate astfel: unul în luna decembrie a anului II de studii doctorale, următorul în luna iunie a anului II de studii doctorale şi ultimul în luna decembrie a anului III de studii doctorale.
 • teza de doctorat, propusă spre analiză comisiei de îndrumare, în vederea obţinerii acordului pentru susţinerea publică (raportul final).

Fiecare raport din PCS este evaluat printr-un calificativ: ”Foarte bine”, ”Bine”, ”Satisfăcător” sau ”Nesatisfăcător”. Pentru fiecare Raport validat doctorantul acumuleaza 30 de credite. În cazul respingerii unui raport (care a obţinut calificativul ”Nesatisfăcător”), studentul-doctorand îl poate reface şi susţine, urmând aceeaşi procedură, în termen de 30 de zile de la data respingerii. In cazul în care raportul este respins şi a doua oară, doctorand este propus pentru exmatriculare.Înainte de susținerea tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare, PPA trebuie finalizat cu rezultatul global PROMOVAT, iar PCS trebuie să nu includă niciun raport de cercetare apreciat cu calificativul „Nesatisfăcător”.SD_AC recomanda următoarea structura-cadru pentru conținutul Tezei de doctorat, ce trebuie realizata de studentul-doctorand la înalte standarde de calitate și originalitate prin Programul individual de cercetare științifică:

 1. Contextul și justificarea cercetării, include: contextul cercetării; domeniul de aplicabilitate; problematica; ipoteze de lucru si restricții; obiectivul global.
 2. Analiza cadrului existent pe plan mondial, include: metodele de analiza; rezultatul analizei; limitările în raport cu obiectivul global propus.
 3. Obiective urmărite în cadrul tezei, includ: problematica cercetării; rezultatele urmărite; specificațiile de realizare a obiectivelor.
 4. Elemente de realizare a obiectivelor propuse, includ: metodologia de cercetare; cadrul de implementare; dezvoltări de modele, arhitecturi, platforme, sisteme hardware și software, interfețe.
 5. Elemente de verificare și validare, includ: scenarii și protocoale de experimentare; rezultate obținute; analiza critica a rezultatelor; demonstrarea atingerii obiectivelor.
 6. Sinteza, concluzii și perspective de dezvoltare viitoare, includ: raportarea realizărilor obținute; limitele cercetărilor intreprinse și perspectivele de continuare; contribuțiile științifice aduse și elemente de originalitate; bibliografia studiata; bilanțul producției științifice și de cercetare (publicare, comunicare, brevetare, implementare).

Documente Utile:

La sfarsitul anului 2019 erau in stagiu in programele de studii de doctorat ”Ingineria Sistemelor” (IS) si ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei” (CTI) organizate in cadrul Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare 265 doctoranzi romani si 16 doctoranzi străini. Dintre acestia, 111 doctoranzi elaborează teze în domeniul IS iar 170 doctoranzi în domeniul CTI.

Doctoranzi in stagiu in domeniul Ingineria Sistemelor:

 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Theodor Borangiu
  • Doctorand: Mihai A. Oprea, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Studii si cercetari privind proiectarea arhitecturilor de servicii de tip cloud pentru produse inteligente in contextul Internet of Things
   Comisia de indrumare: Theodor Borangiu, Liliana Dobrică, Monica Drăgoicea, Silviu Răileanu
  • Doctorand: George G. Ghiur, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Optimizarea mecanismelor de administrare si monitorizare a resurselor in arhitecturi de calcul de inalta performanta
   Comisia de indrumare: Theodor Borangiu, Liliana Dobrică, Florin Anton, Silviu Răileanu
  • Doctorand: Indra N. Gheorghe, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Integrating IoT Technologies and Cloud Services for Flexible, Distributed Data Analysis and Support to Intelligent Decisions
   Comisia de indrumare: Theodor Borangiu, Silviu Răileanu, Florin Anton, Maximilian Nicolae
  • Doctorand: Ali Majdi, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Data driven system monitoring the health building in conformity with national regulation
   Comisia de indrumare: Theodor Borangiu, Silviu Raileanu, Nick-Andrei Ivanescu, Florin Anton
  • Doctorand: Mihai Stan, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Sisteme inteligente pentru gestiunea fluxurilor de materiale in noul cadru Industry 4.0
   Comisia de indrumare: Theodor Borangiu, Silviu Raileanu, Nick-Andrei Ivanescu, Florin Anton
  • Doctorand: Anca Bîzoi, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Service design processes for the implementation of electronic public services
   Comisia de indrumare: Theodor Borangiu, Decebal Popescu, Florin Anton, Silvia
  • Doctorand: Anca Florina Stanciu (Boda), Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Utilizarea tehnologiei Blockchain pentru monitorizarea și gestiunea alimentelor pe traseul producător – consumator
   Comisia de indrumare: Theodor Borangiu, Mariana Mocanu, Florin Anton, Silviu Raileanu
  • Doctorand: Ecaterina Donciu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Monitorizarea și detecția evenimentelor de securitate in sisteme industriale
   Comisia de indrumare: Theodor Borangiu, Florin Anton, Silviu Raileanu, Silvia Anton
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Cătălin Buiu  in
  • Doctorand: Irina O. Petre, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Algoritmi de invatare automata cu aplicatii in bioinformatica
   Comisia de indrumare: Cătălin Buiu, Ioana Mihu, Nirvana Popescu, Cristian Oară
  • Doctorand: Roxana N. Dava, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Contributii la dezvoltarea de noi tehnici de interactiune copil-robot
   Comisia de indrumare: Cătălin Buiu, Monica Drăgoicea, Nirvana Popescu, Cristian Oară
  • Doctorand: Gabriel Alin Tirlea, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Detectia si recunoasterea obiectelor in timp real
   Comisia de indrumare: Cătălin Buiu, Cristian Oara, Ciprian Lupu, Monica Dragoicea
  • Doctorand: Vlad Rares Danaila, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Utilizarea retelelor neuronale pentru compresia fisierelor video
   Comisia de indrumare: Cătălin Buiu, Nirvana Popescu, Cristian Oara, Ciprian Lupu
  • Doctorand: Cosmin Alexandru Manole, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Agenti conversationali pentru invatare asistata si managementul cunostintelor
   Comisia de indrumare: Cătălin Buiu, Nirvana Popescu, Cristian Oara, Ciprian Lupu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Radu Dobrescu
  • Doctorand: Theodora Dumitrescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Modele bazate pe serii de timp pentru predicția evoluției sistemelor complexe
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Dan Popescu, Daniela Saru, Ştefan Mocanu
  • Doctorand: Răzvan Popescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Sistem pilot de telemedicina pentru medicina personalizata
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Dan Popescu, Daniela Saru, Ştefan Mocanu
  • Doctorand: Alexandru Vulcan, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Algoritmi de prelucrare a imaginilor digitale utilizand infrastucturi GPU
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Dan Popescu, Ştefan Mocanu, Maximilian Nicolae
  • Doctorand: Adrian Ţundrea, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Utilizarea sistemelor ciber-fizice în managementul situațiilor de urgență
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Liliana Dobrică, Ştefan Mocanu, Maximilian Nicolae
  • Doctorand: Georgiana Geampalia, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Experimente si dezvoltari pentru un management performant al activelor
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Dan Popescu, Daniel Merezeanu, Oana Chenaru
  • Doctorand: Mihai Crăciunescu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Utilizarea sistemelor inglobate în asistarea persoanelor cu dizabilități
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Ştefan Mocanu, Daniel Merezeanu, Radu Pietraru
  • Doctorand: Radu Angelescu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Deep neural networks
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Ştefan Mocanu, Dan Popescu, Maximilian Nicolae
  • Doctorand: Lucian Andrei Lăcătuşu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Modele predictive pentru detectia evenimentelor critice
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Ştefan Mocanu, Dan Popescu, Maximilian Nicolae
  • Doctorand: Maria Cârciumaru, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Utilizarea tehnologiei Machine Learning in aplicatii pentru Sisteme Embedded
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Stefan Mocanu, Maximilian Nicolae, Dan Merezeanu
  • Doctorand: Cristina Elena Poenaru, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Utilizarea teoriei fractale in managementul sistemelor informatice medicale
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Stefan Mocanu, Maximilian Nicolae, Dan Merezeanu
  • Doctorand: Alexandra Bostan, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Controlul predictiv al sistemelor sensibile la context
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Daniela Hossu, Andrei Hossu, Dan Merezeanu
  • Doctorand: Vasile Adrian Olteanu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Tehnologii emergente in conducerea vehiculeleor autonome
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Maximilian Nicolae, Stefan Mocanu, Dan Merezeanu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Monica Drăgoicea
  • Doctorand: Ana-Maria Chiriac, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Integrarea securizata a datelor administrative
   Comisia de indrumare: Monica Drăgoicea, Radu Dobrescu, Daniel Merezeanu, Ştefan Mocanu
  • Doctorand: Liviu-Marius Manea, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Information Systems in Hazard Management
   Comisia de indrumare: Monica Drăgoicea, Anca Ionita, Ciprian Lupu, Gheorghe Militaru
  • Doctorand: Ioana Cornelia Crihana, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Biblioteca- infrastructura de servicii inovative pentru utilizatori
   Comisia de indrumare: Monica Drăgoicea, Gheorghe Militaru, Radu Dobrescu, Stefan Trausan-Matu
  • Doctorand: Salem Badawi, Anul admiterii: 2018
   Titlul temeiService Ecosytems in Education with a Service 4.0 perspective
   Comisia de indrumare: Monica Drăgoicea, Gheorghe Militaru, Decebal Popescu, Catalin Buiu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Ioan Dumitrache
  • Doctorand: Corneliu Nae, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Sisteme Cibernetico-Fizice de Transport
   Comisia de indrumare: Ioan Dumitrache, Simona Caramihai, Nicolae Constantin, Mihnea Moisescu
  • Doctorand: Dragoş Popescu, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Contributii asupra modelarii si proiectarii sistemelor complexe integrate de tip Intelligent Cyber Physical Systems
   Comisia de indrumare: Ioan Dumitrache, Cătălin Buiu, Nicolae Constantin, Mihai Caramihai
  • Doctorand: Adrian Ungureanu, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Sinteza si analiza in cadrul sistemelor de tip CPS
   Comisia de indrumare: Ioan Dumitrache, Simona Caramihai, Nicolae Constantin, Catalin Buiu
  • Doctorand: Răzvan Brodeală, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Securitatea sistemelor complexe de tipul CPS
   Comisia de indrumare: Ioan Dumitrache, Ioan Sacală, Nicolae Constantin, Nicolae Ţăpuş
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Bogdan Dumitrescu
  • Doctorand: Andra Băltoiu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Invatare de dictionare pentru reprezentari rare cu date incomplete
   Comisia de indrumare: Bogdan Dumitrescu, Cristian Oară, Radu Ştefan, Andreea Udrea
  • Doctorand: Florin Mierțoiu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Reprezentari rare in prelucrarea semnalelor
   Comisia de indrumare: Bogdan Dumitrescu, Cristian Oară, Radu Ştefan, Andreea Udrea
  • Doctorand: Constantin Denis Ilie-Ablachim, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Clasificare cu metode de invatare a dictionarelor
   Comisia de indrumare: Bogdan Dumitrescu, Cristian Oara, Radu Stefan, Florin Stoican
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Sergiu Stelian Iliescu
  • Doctorand: Daniela Guşă, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Siguranta in functionare a SEE in prezenta centralelor electrice eoliene
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Valentin Sgârciu, Ioana Făgăraşan, Dan Popescu
  • Doctorand: Gabriela Iordache, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Reglarea automata a tensiunii in prezenta generarii distribuite
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Valentin Sgârciu, Ioana Făgăraşan, Dan Popescu
  • Doctorand: Gabriela Anton (Andrei), Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Abordari bazate pe inteligenta artificiala in cazul sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Dorin Cârstoiu, Daniela Hossu, Grigore Stamatescu
  • Doctorand: Elena Dinu (Firică), Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Reglarea automata tensiune – putere reactiva in cazul centralelor electrice din surse regenerabile de energie
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Valentin Sgârciu, Ioana Făgăraşan, Nicoleta Arghira
  • Doctorand: Mihai Micuda, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Securitatea sistemelor cibernetico-fizice, retele wireless, factorul uman si ingineria sociala
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Dorin Cârstoiu, Radu Dobrescu, Ioana Făgăraşan
  • Doctorand: Cristina Nichiforov, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Sistem inteligent pentru managementul cladirilor
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Ioana Făgăraşan, Dorin Carstoiu, Iulia Stamatescu
  • Doctorand: Adrian Tănase, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Sistem avansat de control pentru procese tehnologice
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Ioana Făgăraşan, Radu Dobrescu, Nicoleta Arghira
  • Doctorand: Anamaria Iamandi, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Integrarea sistemului de control-protectie in statiile digitale dintr-un sistem electroenergetic
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Ioana Fagarasan, Daniela Hossu, Nicoleta Arghira
  • Doctorand: Ruben Iacob Munteanu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Controlul activ al structurilor supuse la excitatii seismice
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Ioana Fagarasan, Grigore Stamatescu, Vasile Calofir
  • Doctorand: Mircea Stefan Simoiu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Sisteme de conducere a unui Microgrid al transportului electric public
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Ioana Fagarasan, Nicoleta Arghira, Vasile Calofir
  • Doctorand: Marius Alexandru Dobrea, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Sistem de conducere a alimetarii cu energie electrica a unui consumator utizand surse regenerabile
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Ioana Fagarasan, Nicoleta Arghira, Iulia Stamatescu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Anca Ioniţă
  • Doctorand: Iulian Crăciun, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Noi modele si servicii bazate pe sisteme cyber-fizice pentru persoane cu nevoi speciale
   Comisia de indrumare: Anca Ionita, Radu Dobrescu, Daniela Saru, Liliana Dobrica
  • Doctorand: Luminita Gabriela Zegrea, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Noi modele, procese si sisteme informatice pentru mediul educational
   Comisia de indrumare: Anca Ionita, Valentin Sgarciu,  Liliana Dobrica, Adriana Olteanu
  • Doctorand: Marian Lacatusu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Contributii privind modelarea si metamodelarea furnizate ca servicii Cloud
   Comisia de indrumare: Anca Ionita, Mariana Mocanu, Florin Anton, Adriana Olteanu
  • Doctorand: Florin Lacatusu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Cercetari cu privire la monitorizarea in Cloud a cladirilor inteligente, cu scopul detectiei hazardurilor
   Comisia de indrumare: Anca Ionita, Daniela Saru, Florin Anton, Adriana Olteanu
  • Doctorand: Ioan Damian, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Noi Modele si Servicii Integrate, pentru un campus Inteligent cu Locatii Multiple
   Comisia de indrumare: Anca Ionita, Mariana Mocanu, Silvia Anton, Adriana Olteanu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Ciprian Lupu
  • Doctorand: Andrei Vulpe, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Metode de control in timp real hardware in-the-loop
   Comisia de indrumare: Ciprian Lupu, Cătălin Petrescu, Andreea Udrea, Dumitru Popescu
  • Doctorand: Florin Dan Secuianu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Strategii si aplicatii/structuri de control pentru sisteme mobile multi-rol interconectate
   Comisia de indrumare: Ciprian Lupu, Cătălin Buiu, Andreea Udrea, Cătălin Petrescu
  • Doctorand: Mihai Cosmin Constantin, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Simulatoare 3D pentru aplicatii în timp real
   Comisia de indrumare: Ciprian Lupu, Dumitru Popescu, Vistor Asavei, Andreea Udrea
  • Doctorand: Ismail Laith, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Advanced control and real time applications
   Comisia de indrumare: Ciprian Lupu, Catalin Petrescu,  Severus Olteanu, Dumitru Popescu
  • Doctorand: Lich Duc Luu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Algoritmi si arhitecturi hardware si software pentru sisteme de tip Smart Car
   Comisia de indrumare: Ciprian Lupu, Catalin Petrescu,  Severus Olteanu, Dumitru Popescu
  • Doctorand: Anamaria Nasture, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Optimizarea surselor hibride de putere in aplicatii mobile si stationare
   Comisia de indrumare: Ciprian Lupu, Catalin Petrescu,  Andreea Udrea, Dumitru Popescu
  • Doctorand: Al-Shareefi Hamid Hadi, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Advanced control and real-time optimization using neural network
   Comisia de indrumare: Ciprian Lupu, Catalin Dimon, Severus Olteanu, Catalin Buiu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Ion Necoară
  • Doctorand: Daniela Lupu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Efficient optimization algorithms in complex systems
   Comisia de indrumare: Ion Necoara, Cristian Oara, Radu Stefan, Tudor Ionescu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Cristian Oară
  • Doctorand: Andreea-Cristine Ion, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Emergenta si colaborare in sisteme distribuite cu aplicatii in conducerea sistemelor socio-tehnice complexe si de mari dimensiuni
   Comisia de indrumare: Cristian Oară, Adina Florea, Monica Drăgoicea, Monica Pătraşcu
  • Doctorand: Cristian Berceanu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Development of simulation models for particle systems using agent based technology
   Comisia de indrumare: Cristian Oară, Monica Patrascu, Florin Stoican, Tudor C. Ionescu
  • Doctorand: Andrei Ioan Sperila, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Reglarea robusta si optimala a retelelor de sisteme distribuite
   Comisia de indrumare: Cristian Oara, Bogdan Dumitrescu, Radu Stefan, Bogdan Ciubotaru
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Dan Popescu
  • Doctorand: Stefan Cîrneanu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Sistem informatic suport pentru decizii in imagistica medicala
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Stefan Mocanu, Loretta Ichim
  • Doctorand: Cristian Drăgana, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Monitorizarea infrastructurilor in situatii critice utilizand date senzoriale de la surse multiple
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Maximilian Nicolae, Grigore Stamatescu
  • Doctorand: Traian Caramihale, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Metode complexe de prelucrare a imaginilor pentru baze de date medicale
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Loretta Ichim, Maximilian Nicolae
  • Doctorand: Bogdan Pascu, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Ecosistem informatic de analiza a volumelor mari de date
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Daniela Saru, Loretta Ichim
  • Doctorand: Dragoş Enache, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Arhitecturi Cloud pentru sisteme SCADA
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Daniela Saru, Loretta Ichim
  • Doctorand: Estison Balduino, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Managementul inteligent al sistemelor energetice distribuite
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Sergiu Iliescu, Oana Chenaru
  • Doctorand: Adelin Plăcintaru, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Retele de senzori in mediu inteligent
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Grigore Stamatescu, Oana Chenaru, Loretta Ichim
  • Doctorand: Cosmin Tacea, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Sisteme inteligente de management in domeniul tratarii apelor uzate
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Mariana Mocanu, Loretta Ichim
  • Doctorand: Mihai Ganea, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Metode avansate privind achizitia si interpretarea imaginilor 3D
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Loretta Ichim, Maximilian Nicolae
  • Doctorand: Alexandru Costache, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Prelucrari de fluxuri video
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Loretta Ichim, Stefan Mocanu
  • Doctorand: Viorel Mihai, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Retele hibride de senzori pentru monitorizare pe zone intinse
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Oana Chenaru, Grigore Stamatescu, Loretta Ichim
  • Doctorand: Laurenţiu Gabriel Militaru, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Metode complexe de analiza a imaginilor aeriene si satelitare bazate pe calcul paralel
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Daniel Merezeanu, Loretta Ichim
  • Doctorand: Daniel Cristian Vasilescu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Metode avansate de analiza dinamica a imaginilor aeriene
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Maximilian Nicolae, Loretta Ichim
  • Doctorand: Nicolae Emilian Vlasceanu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Metode si algoritmi de generare si optimizare a traiectoriilor pentru sistemele multi-UAV
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Loretta Ichim, Florin Stoican, Grigore Stamatescu
  • Doctorand: Jhassan El-Ktaib, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Tehnici avansate de prelucrare a imaginilor in medicina
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Loretta Ichim, Maximilian Nicolae
  • Doctorand: Cristina Elena Hanganu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Metode avansate de analiza a datelor pentru integrarea “smart home-fog computing”
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Grigore Stamatescu , Loretta Ichim,  Oana Chenaru
  • Doctorand: Monica Elena Pucheanu (Riza), Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Detectarea regiunilor de interes din imagini aeriene utilizand retele neuronale
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Loretta Ichim,  Oana Chenaru
  • Doctorand: Haralambie Riza, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Modelarea echipelor de roboti mobili utilizand retele neuronale
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Florin Stoican, Loretta Ichim,  Oana Chenaru
  • Doctorand: Razvan Nicolae Preda, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Fuziunea datelor de la senzori de tip RADAR Doppler Dual Poliari mewtric si LIDAR Doppler pentruy detectarea situatiilor meteorologice periculaoase
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Loretta Ichim, Grigore Stamatescu, Florin Stoican
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Dumitru Popescu
  • Doctorand: Andrei Chiriac, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Control predictiv cu aplicatii la instalatia electrica a TGV
   Comisia de indrumare: Dumitru Popescu, Ciprian Lupu, Cătălin Petrescu, Dan Ştefănoiu
  • Doctorand: Adina Catană, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Procesare de imagini biomedicale prin tehnologii fractale
   Comisia de indrumare: Dumitru Popescu, Radu Dobrescu, Irina Tache, Ciprian Lupu
  • Doctorand: Lavinius Gliga, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Diagnoza si controlul turbinelor eoliene
   Comisia de indrumare: Dumitru Popescu, Dan Ştefănoiu, Ciprian Lupu, Andy Chafuk
  • Doctorand: Mihaela Ancuţa Mone, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Contributii la optimizarea regimului de functionare al motoareleor autovehiculelor
   Comisia de indrumare: Dumitru Popescu, Dan Stefanoiu, Ciprian Lupu, Catalin Petrescu
  • Doctorand: Ruxandra Raluca Grosu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Contributii la controlul optimal al motorului diesel pentru reducerea consumului si a nivelului de poluare
   Comisia de indrumare: Dumitru Popescu, Ciprian Lupu, Catalin Petrescu, Dan Stefanoiu
  • Doctorand: Crina Loredana Torous, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Contributii la controlul sistemelor fotovoltaice pentru imbunatatirea randamentului de conversie energetica
   Comisia de indrumare: Dumitru Popescu, Ciprian Lupu, Catalin Petrescu, Severus Olteanu
  • Doctorand: Anamaria Ingrid Dincă, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Contributii la controlul robust algeneratoarelor eoliene de putere mica
   Comisia de indrumare: Dumitru Popescu, Ciprian Lupu, Catalin Petrescu, Severus Olteanu
  • Doctorand: Iordan Florin Fileru, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Controlul si optimizarea autovehiculelor
   Comisia de indrumare: Dumitru Popescu, Lupu Ciprian, Catalin Petrescu, Dimon Catalin
  • Doctorand: Nicolae Florian, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Realitatea augmentata in industria auto
   Comisia de indrumare: Dumitru Popescu, Radu Dobrescu, Andrei Hossu, Ciprian Lupu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Valentin Sgârciu
  • Doctorand: Vasile Costin, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Sisteme frecventiale de analiza si decizii
   Comisia de indrumare: Valentin Sgârciu, Dorin Cârstoiu, Radu Dobrescu, Grigore Stamatescu
  • Doctorand: Aurel Dorian Floarea, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Solutii de echipamente inteligente in conceptul IoT
   Comisia de indrumare: Valentin Sgârciu, Dorin Cârstoiu, Ştefan Mocanu, Alexandra Cernian
  • Doctorand: Alin Năstase, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Sisteme SCADA Cloud – enabled folosind OPC UA
   Comisia de indrumare: Valentin Sgârciu, Dorin Cârstoiu, Grigore Stamatescu, Alexandra Cernian
  • Doctorand: Andrei Dobrin, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Baze de date ierarhice versus indexate
   Comisia de indrumare: Valentin Sgârciu, Dorin Cârstoiu, Grigore Stamatescu, Alexandra Cernian
  • Doctorand: Rareş Curatu, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Solutii inteligente pentru conducerea proceselor distribuite
   Comisia de indrumare: Valentin Sgârciu, Dorin Cârstoiu, Grigore Stamatescu, Alexandra Cernian
  • Doctorand: Sergiu Benjamin Maluţan, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Solutii de securizare informatica multilevel
   Comisia de indrumare: Valentin Sgârciu, Dorin Carstoiu, Magdalena Anghel, Alexandra Cernian
  • Doctorand: Andreea Jigău, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Elaborarea unui sistem informatic destinat imbunatatirii fluxului intern al unei clinici medicale
   Comisia de indrumare: Valentin Sgârciu, Mihnea Moisescu, Magdalena Anghel, Alexandra Cernian
  • Doctorand: Adrian Voicu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Sistem automat pentru identificarea aspectelor fiziologice ale prototipului uman
   Comisia de indrumare: Valentin Sgarciu, Andrei Hossu, Magdalena Anghel, Alexandra Cernian
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Aurelian Mihai Stănescu
  • Doctorand: Celestin Drăgănescu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Intelligent Transport Systems
   Comisia de indrumare: Aurelian Mihai Stănescu, Radu Dobrescu, Andrei Hossu, Dan Merezeanu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Dan Ştefănoiu
  • Doctorand: Iulia Cristina Rădulescu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Control adaptiv robust in domeniul aeronautic
   Comisia de indrumare: Dan Stefanoiu, Dumitru Popescu,Ciprian Lupu, Bogdan Ciubotaru
  • Doctorand: Maria Georgiana Macău, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Controlul cooperativ si reconfigurare dinamica prin metode de inteligenta artificiala
   Comisia de indrumare: Dan Stefanoiu, Dumitru Popescu, Ciprian Lupu, Bogdan Ciubotaru

Doctoranzi in stagiu in domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei:

 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Costin Anton Boiangiu
  • Doctorand: Marcel Prodan, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Metode de procesare si analiza a imaginilor utilizand votare inteligenta si caracteristici locale si globale ponderate nesupervizat
   Comisia de indrumare: Costin Boiangiu, Razvan Rughinis, Irina Mocanu, Razvan Deaconescu
  • Doctorand: Georgiana Violeta Vlăsceanu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Analiza si procesarea imaginilor document
   Comisia de indrumare: Costin Boiangiu, Razvan Rughinis, Irina Mocanu, Razvan Deaconescu
  • Doctorand: Cristian-Dumitru Avatavului, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Detectia si interpretarea emotiilor, gesturilor, a comportamentului oamenilor si a multimilor de oameni
   Comisia de indrumare: Costin Boiangiu, Razvan Rughinis, Irina Mocanu, Razvan Deaconescu
  • Doctorand: Steliana Penariu Patriciu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Procesarea nesupervizata a imaginilor medicaleComisia de indrumare: Costin Boiangiu, Nirvana Popescu, Gabriela Niculescu, Daniel Rosner
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Valentin Cristea
  • Doctorand: Vladimir Olteanu, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Procesare de pachete
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Costin Raiciu, Florin Pop
  • Doctorand: Dragoş Comăneci, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: SDN Enabled Intelligent Network Traffic Management
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Radu-Corneliu Marin, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Contributions to the optimization of context aware mobile cloud computing
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Claudia Ifrim, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Reducerea si analiza datelor in retele de senzori fara fir
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Alexandra-Elena Mihăiţa (Mocanu), Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Securitatea retelor mobile
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Mihaela Niţă, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Planificarea multi-constrangeri adaptiva a fluxurilor de lucru in calculul Cloud
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Lucian-Cristian Petcana, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Fault tolerance in large scale distributed systems
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Cătălin Leordeanu, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Andreea Petre, Anul admiterii: 2014
   Co-tutela cu Maarteen van Steen (Twente University, The Netherland) si Ciprian Dobre
   Titlul temei: Crowd sensing
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Cristian Radu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Investigation of APT cyber attacks using Big Data
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Cătălin Leordeanu, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Vlad Stan, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Externalizarea dezvoltarii programelor pentru sisteme distribuite
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Cătălin Leordeanu, Elena Apostol, Florin Pop
  • Doctorand: Marian Ţicu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Detectarea computerizata a crimelor
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Cătălin Leordeanu, Ciprian Dobre, Florin Pop
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Mihai Dascălu
  • Doctorand: Florentina Băcioiu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Natural Language Processing in Serious Games
   Comisia de indrumare: Mihai Dascalu, Stefan Trausan-Matu, Traian Rebedea, Costin Chiru
  • Doctorand: Dragoş Georgian Corlăţescu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Deep Learning and Comprehension Prediction from text productions in Romanian language
   Comisia de indrumare: Mihai Dascalu, Stefan Trausan-Matu, Traian Rebedea, Costin Chiru
  • Doctorand: Andrei-Cristian Procaru, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Identification and Evaluation of Fake News
   Comisia de indrumare: Mihai Dascalu, Stefan Trausan-Matu, Traian Rebedea, Costin Chiru
  • Doctorand: Suzana-Malania Nitu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Semantic Meta-Search and Knowledge Representation
   Comisia de indrumare: Mihai Dascalu, Stefan Trausan-Matu, Traian Rebedea, Maria Dascalu
  • Doctorand: Bogdan Daniel Nicula, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Automaded Comprehension Assessment and Text Representation
   Comisia de indrumare: Mihai Dascalu Stefan Trausan-Matu, Traian Rebedea, Costin Chiru
  • Doctorand: Robert-Mihai Botarleanu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Analiza si imbunatatirea automata a textelor din perspectiva lizibilitatiiComisia de indrumare: Mihai Dascalu, Stefan Trausan-Matu, Traian Rebedea, Costin Chiru
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Ciprian Dobre
  • Doctorand: Valeriu Stanciu, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Metode de analiza a datelor cu respectarea constrangerilor de intimitate
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Valentin Cristea, Florin Pop, Nicolae Ţăpuş
  • Doctorand: Vlad Drăgoi, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Sistem pentru gestiunea datelor in aplicatii mobile de tip crowd sensing
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Valentin Cristea, Florin Pop, Adina Florea
  • Doctorand: Luminiţa Borcea, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Analiza si gestiunea incidentelor de securitate in aplicatii mobile
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Valentin Cristea, Florin Pop, Mariana Mocanu
  • Doctorand: Cătălin Marius Popescu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Tehnici, arhitecturi si tehnologi pentru dezvoltarea de solutii peste modelul Fog Computing
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Valentin Cristea, Florin Pop, Nirvana Popescu
  • Doctorand: Liviu Hîrţan, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Metode pentru protejarea intimitatii persoanelor in aplicatii de crowd sensing
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Decebal Popescu, Florin Pop, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Gicu Michiu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Metode si tehnici avansate pentru analiza seturilor mari de date
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Nirvana Popescu, Florin Pop, Radu Ciobanu
  • Doctorand: Ion-Alexandru Marinescu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Tehnici și instrumente de evaluare a experienței utilizatorilor în aplicații mobile interactive
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Florin Pop, Radu Ciobanu, Lidia Bajenaru
  • Doctorand: Cosmin Stefan Stoica, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Drop Computing – Computing beyond the Edge
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Florin Pop, Radu Ciobanu, Catalin Negru
  • Doctorand: Tudor Rogojanu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: IoT- Based precision Agriculture
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Adina Florea, Florin Pop, Radu Ciobanu
  • Doctorand: Rodica Gabriela Dawod, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Analiza si imbunatatirea automata a textelor din perspectiva lizibilitatii
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Nicolae Tapus, Florin Pop, Radu Ciobanu
  • Doctorand: Veronica Gavrila, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Big Data Techniques for Medical Knowledge Analysis
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Florin Pop, Radu Ciobanu, Lidia Bajenaru
  • Doctorand: Adrian Ilie, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Stabilirea legaturii intre colaboratorii de cercetare si analiza sentimentala
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Florin Pop, Radu Ciobanu, Catalin Negru
  • Doctorand: Matei Dediu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Software platform for air pollution data gatering and research of causes, short and long term solution for increasing air quality
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Florin Pop, Radu Ciobanu, Catalin Negru
  • Doctorand: Alexandra Silvia Cergan Butan, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Tehnici si metode de procesare a datelor in analiza medicala
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Florin Pop, Radu Ciobanu, Lidia Bajenaru
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Adina Magda Florea
  • Doctorand: Grigore Danciu, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Negociere in sistem multi-agent
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Rădulescu, Irina Mocanu, Andrei Olaru
  • Doctorand: Cosmin Marian, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Modelarea comportamentului uman in cadrul domeniului inteligentei artificiale
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Rădulescu, Irina Mocanu, Andrei Olaru
  • Doctorand: Ioana Codreanu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: A Serious Game Approach to Healthcare Self-Management for Older Adults
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Rădulescu, Irina Mocanu, Andrei Olaru
  • Doctorand: Andrei Nica, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Sisteme inteligente folosind algoritmi de invatare automata
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Rădulescu, Irina Mocanu, Andrei Olaru
  • Doctorand: Emanuela Haller, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Unsupervised learning of object models from video sequences using spatio-temporal constraints
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Rădulescu, Irina Mocanu, Andrei Olaru
  • Doctorand: Alexandru Nicolaescu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Driver Behaviour Estimation
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Rădulescu, Irina Mocanu, Andrei Olaru
  • Doctorand: Alexandru Cătălin Ciobanu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Algoritmi de tip Swarm in Sisteme Multi-Agent
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Andrei Mogos, Andrei Olaru, Serban Radu
  • Doctorand: Marius Eduard Cojocea, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Sistem inteligent pentru monitorizarea si atentionarea soferilor
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Irina Mocanu, Alex Sorici, Florin Radulescu
  • Doctorand: Vlad Ion Constantinescu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Learning Deep Representations with Artificial Neural Networks
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Irina Mocanu, Andrei Olaru, Alexandru Sorici
  • Doctorand: Bilal Hoteit, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei:
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Radulescu, Irina Mocanu, Andrei Mogos
  • Doctorand: Alice Lavinia Pasare, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Determinarea profilului unui student intr-un mediu de eLearning si personalizarea invatarii in functie de acest profil
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Radulescu, Irina Mocanu, Andrei Mogos
  • Doctorand: Alexandru-Florin Gavril, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Medii de locuit inteligente
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Radulescu, Irina Mocanu, Andrei Mogos
  • Doctorand: Alexandra Stefania Ghiţă, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Identificarea utilizatorilor in scenarii non-standard
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Irina Mocanu, Alex Sorici, Florin Radulescu
  • Doctorand: David Traian Iancu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Predictia miscarii in conducerea automata de masini
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Andrei Mogos, Andrei Olaru, Serban Radu
  • Doctorand: Mihai Nan, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Human activity recognition from video
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Radulescu, Irina Mocanu, Andrei Mogos
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Nicolae Goga
  • Doctorand: Ionuţ Drăghici, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Contributii privind proiectarea unor echipamente inteligente pentru monitorizarea sanatatii la distanta
   Comisia de indrumare: Nicolae Goga, Costin Boiangiu, Bujor Păvăloiu, Andrei Vasilăţeanu
  • Doctorand: Alhabeeb Naseer, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Dezvoltarea unui sistem de M-Guvernare bazat pe un system IMT-satelit
   Comisia de indrumare: Nicolae Goga, Costin Boiangiu, Bujor Păvăloiu, Andrei Vasilăţeanu
  • Doctorand: Monadel Sabree Al Gayar Sarmad, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Smart Medical Social Media System
   Comisia de indrumare: Nicolae Goga, Costin Boiangiu, Bujor Păvăloiu, Andrei Vasilăţeanu
  • Doctorand: Ramona Cristina Popa, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Sistem adaptiv pentru recunoasterea paternurilor din codul sursa
   Comisia de indrumare: Nicolae Goga, Costin Boiangiu, Stanciu Irina, Andrei Vasilăţeanu
  • Doctorand: Moyola Michael Sheba, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Internet of Things
   Comisia de indrumare: Nicolae Goga, Costin Boiangiu, Bujor Păvăloiu, Andrei Vasilăţeanu
  • Doctorand: Iuliana Marin, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: New approaches for semantically based Knowledge Management
   Comisia de indrumare: Nicolae Goga, Costin Boiangiu, Bujor Păvăloiu, Andrei Vasilăţeanu
  • Doctorand: Hassan Naji, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Smart environment for assisting living
   Comisia de indrumare: Nicolae Goga, Bujor Pavaloiu, Irina Stanciu, Mitrea Alexandru
  • Doctorand: Bogdan Iulian Ciubotaru, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Sistem inteligent de tele-asistare a persoanelor cu deficiente psihiatrice
   Comisia de indrumare: Nicolae Goga, Bujor Pavaloiu, Maria Dascalu, Andrei Vasilateanu
  • Doctorand: Abdullah Ali Haider, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: An Intelligent system for medical informatics
   Comisia de indrumare: Nicolae Goga, Bujor Pavaloiu, Andrei Vasilateanu, Alexandru Mitrea
  • Doctorand: Ioan Alexandru Bratosin, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Utilizarea Realitatii Virtuale pentru ameliorarea durerii
   Comisia de indrumare: Nicolae Goga, George Dragoi, Andrei Vasilateanu, Bujor Pavaloiu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Mariana Mocanu
  • Doctorand: Ana-Maria Georgiana Stroe, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Integrarea sistemelor: compatibilitate si interoperabilitate
   Comisia de indrumare: Mariana Mocanu, Nirvana Popescu, Alexandru Boicea, Costin Gabriel Chiru
  • Doctorand: Ciprian-Ionut Nuţescu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Platforme bazate pe tehnologii avansate pentru recomandare si asistare
   Comisia de indrumare: Mariana Mocanu, Valentin Cristea, Nirvana Popescu, Constantin Chiru
  • Doctorand: Marin Oprea, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Integrarea IoT in invatamantul preuniversitar de tip STEM
   Comisia de indrumare: Mariana Mocanu, Florica Moldoveanu, Anca Ionita, Alexandru Boicea
  • Doctorand: Christias Panagiotis, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Computetional tools and methods for decision support in cyber-physical systems
   Comisia de indrumare: Mariana Mocanu, Valentin Cristea, Nirvana Popescu, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Mircea Allexandru Predescu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Tehnologii avansate pentru aplicatii industriale
   Comisia de indrumare: Mariana Mocanu, Nicolae Tapus, Ciprian Lupu, Anca Morar
  • Doctorand: Iulia Maria Rădulescu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Clusterizarea documentelor text
   Comisia de indrumare: Mariana Mocanu, Florin Radulescu, Alexandru Boicea, Ciprian Truica
  • Doctorand: Aranchchige Kandamulla, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Integrated real-time systems for power system protection
   Comisia de indrumare: Mariana Mocanu, Cătălin Petrescu, Iuliu Vasilescu, Cătălin Negru
  • Doctorand: Bogdan Ionut Pahontu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Sisteme de tip Cyber-Fizice bazate pe tehnologii Blockchain
   Comisia de indrumare: Mariana Mocanu, Valentin Cristea, Anca Ionita, Cătălin Negru
  • Doctorand: Diana Andreea Arsene, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Sisteme de suport pentru decizii bazate pe tehnologii moderne
   Comisia de indrumare: Mariana Mocanu, Valentin Cristea, Anca Ionita, Cătălin Negru
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu
  • Doctorand: Daniel Flamaropol, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Medii de antrenare virtuale utilizand dispozitive audio si haptice pentru nevazatori
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Victor Asavei, Anca Morar
  • Doctorand: Cătălin Ilie, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Soluții omni-canal bazate pe business intelligence pentru profilarea clienților
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Victor Asavei, Anca Morar
  • Doctorand: Vlad Racoviţă, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Sistem informatic dedicat prevenţiei ṣi predicţiei infecţiilor nosocomiale
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Victor Asavei, Anca Morar
  • Doctorand: Ştefan Bucur, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Hărţi digitale în timp real
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Victor Asavei, Anca Morar
  • Doctorand: Cătălina Roxana Drăgănoiu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: New paradigms of mathematical modeling with applications in computer graphics. Correlated teaching of Mathematics and Informatics by graphic representations
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Anca Andreea Morar, Victor Asavei
  • Doctorand: Silviu Nicolae Ivaşcu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: New mathematical modelling methods applied in computer graphics
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Anca Andreea Morar, Victor Asavei
  • Doctorand: Andrei Cristian Lambru, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: New Paradigms for Real Time Rendering of 3D Massive Scenes
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Anca Andreea Morar, Victor Asavei
  • Doctorand: Vlad Cristian Răduţă, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Spatii de realitate virtuala, augmentata si mixta in educatie si cultura
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Anca Andreea Morar, Victor Asavei
  • Doctorand: Iulia Cristiana Romina Bîrsan, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Solutii de localizare interioara de inalta precizie
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Anca Andreea Morar, Maria-Iuliana Dascalu
  • Doctorand: Ana Carina Nazare, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Neuro-feedback in Virtual Reality
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Anca Andreea Morar, Florina-Oana Balan
  • Doctorand: Iulia-Cristina Stanică, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Simulari medicale utizand ICT
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Anca Andreea Morar, Maria-Iuliana Dascalu
  • Doctorand: Jabbar Qays Al Ghareeb, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Machine Learning
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Anca Morar, Oana Balan
  • Doctorand: Alexandru Rebreanu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Securitatea datelor medicale
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Anca Morar, Alexandru Gradinaru
  • Doctorand: Anca Teodora Prazaru, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Tehnici inovative de Realitate Virtuala si Augmentata pentru persoanele cu dizabilitati
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Anca Morar, Oana Balan
  • Doctorand: Nicolae Jinga, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Tratarea fobiilor cu ajutorul VR
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Anca Morar, Victor Asavei
  • Doctorand: Andreea Carmen Ifrim, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Realitate augmentata in medii colaborative
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Anca Morar, Alexandru Gradinaru
 • Conducător ştiinţific: Conf.dr.ing. Dragoş Niculescu
  • Doctorand: Costin Lupu, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Virtualizarea retelelor
   Comisia de indrumare: Dragoş Niculescu, Costin Raiciu, Răzvan Deaconescu, Răzvan Rughiniș
  • Doctorand: Christian Lup, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Rețele locale fără fir
   Comisia de indrumare: Dragoş Niculescu, Laura Ruse, Marios Omar Choudary, Costin Raiciu
  • Doctorand: Dragoş Dumitrescu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Executie simbolica pentru retele
   Comisia de indrumare: Dragoş Niculescu, Costin Raiciu, Lorina Negreanu, Matei Popovici
  • Doctorand: Radu Stoenescu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Verificare formala a extensiilor EBRF
   Comisia de indrumare: Dragos Niculescu, Razvan Deaconescu, Lorina Negreanu, Matei Popovici
  • Doctorand: Laura Stefania Flueratoru, Anul admiterii: 2019
   Cotulela cu Prof.dr.ing. Simona Lohan, Universitatea din Tampere, Finlanda
   Titlul temei: Tehnici de localizare pentru IoT
   Comisia de indrumare: Dragos Niculescu, Iuliu Vasilescu, Emilian Rădoi, Omar Choudary
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Mircea Petrescu
  • Doctorand: Andrei Drăghicescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Soluţii de optimizare a bazelor de date având în vedere paltforma hardware
   Comisia de indrumare: Mircea Petrescu, Nicolae Ţăpuş, Sergiu Iliescu, Florin Rădulescu
  • Doctorand: Florin-Bogdan Roşu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Securitatea tranzactiilor in sisteme de management al bazelor de date distribuite
   Comisia de indrumare: Mircea Petrescu, Nicolae Ţăpuş, Sergiu Iliescu, Florin Rădulescu
  • Doctorand: Daniel Calin Popeangă, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: lgoritmi evoluati pentru evaluarea performantelor bazelor de date
   Comisia de indrumare: Mircea Petrescu, Nicolae Tapus, Florin Radulescu, Sergiu Iliescu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Florin Pop
  • Doctorand: Dragoş George Ionică, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Medii Cloud pentru formarea specialiștilor în Cyber Security
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Nirvana Popescu, Decebal Popescu, Ciprian Dobre
  • Doctorand: George Valentin Iordache, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Tehnici de optimizare pentru alocarea resurselor cu constrângeri de SLA în medii Cloudecurity
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Valentin Cristea, Adina Florea, Ciprian Dobre
  • Doctorand: Gabriel Cosmin Apostol, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Îmbunătățiea confidențialității pentru serviciile de stocare scalabilă în medii Cloud
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Valentin Cristea, Ciprian Dobre, Elena Apostol
  • Doctorand: Mihaela Andreea Vasile, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Algoritmi de planificare pentru in-memory computing
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Valentin Cristea, Ciprian Dobre, Nicolae Ţăpuş
  • Doctorand: Marius Viorel Grigoraş, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Tehnici optimale pentru rețele de tipul mașini-conectate în societatea inteligentă a viitorului
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Decebal Popescu, Ciprian Dobre, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Dorin Palanciuc, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Sistem distribuit orientat pe obiecte: scalabilitate și redundanță
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Nirvana Popescu, Ciprian Dobre, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Constantin Tudorică, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Algoritmi de planificare pentru microservicii in medii Cloud hibride
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Valentin Cristea, Ciprian Dobre, Nicolae Ţăpuş
  • Doctorand: Cristian Alexandru Gheorghiţă, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: ADDRES: Architecture for Distributed Domain Reputation Systems
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Gabriel Neagu, Ciprian Dobre, Alexandru Popa
  • Doctorand: Andrei Florin Talaş, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Advanced Analysis and Visualisation Techniques in Big Data
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Ciprian Dobre, Radu Ciobanu, Cătălin Negru
  • Doctorand: Dragan Radu, Anul admiterii: 2017 – DE INTRODUS IN LISTA-
   Titlul temei: Resource management over ad-hoc wireless networks
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Radu Ciobanu, Sergio Toral
  • Doctorand: Marius-Dorian Nicolaescu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Tehnici avansate utilizate in analize pe platforme Big Data, urmarind calitatea experientei utilizatorilor si aserviciilor accesibile acestora
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Adrian Curaj, Cătălin Negru, Ciprian Dobre
  • Doctorand: Roxana Gabriela Stan, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Proiectarea unei solutii scalabile ce permite analiza in timp a datelor eterogene in data centre eterogene, in baza unor metode avansate de procesare
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Lidia Bajenaru Cătălin Negru, Ciprian Dobre
  • Doctorand: Ion Dorinel Filip, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Optimization Techniques for Resource Management in Cloud/ Edge Computing
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Ciprian Dobre, Cătălin Negru, Radu Ciobanu
  • Doctorand: Calin Ioan Julan, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Advanced Technics for Data Management in Smart City through Fog / Edge Computing
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Ciprian Dobre, Cătălin Negru, Radu Ciobanu
  • Doctorand: Marilena Ianculescu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Optimizing electronic healthcare services using microservice architectures
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Adriana Alexandru, Ciprian Dobre, Cătălin Negru
  • Doctorand: Cosmin Marian Pene, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Metode avansate de securitate si protectie in sisteme de calcul mobile
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Ciprian Dobre, Cătălin Negru, Radu Ciobanu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Decebal Popescu
  • Doctorand: Adela-Florentina Albu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Advanced security protocol for spearphishing
   Comisia de indrumare: Decebal Popescu, Florin Pop, Nirvana Popescu, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Alexandru Gabriel Cismaş, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Enhanced real time medical monitoring system for combat scenarios
   Comisia de indrumare: Decebal Popescu Florin Pop, Nirvana Popescu, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Sirwan Nawroly Sarkhell, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Contributions in intelligent e-governance
   Comisia de indrumare: Decebal Popescu, Ciprian Dobre, Nirvana Popescu, Vlad Ciobanu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. George Pantelimon Popescu
  • Doctorand: Andrei Tanasescu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Information Theory in Hybrid Quantum Networks
   Comisia de indrumare: George Popescu, Adriana Balan, Emil Slusanschi, Mihai Carabas
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Nirvana Popescu
  • Doctorand: Mihaela Mărăcine, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: BCI-based systems for neuro-motor rehabilitation
   Comisia de indrumare: Nirvana Popescu, Decebal Popescu, Florin Pop, Ciprian Dobre
  • Doctorand: Alexandra Ştefania Radu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Advanced P300-based BCI Applications
   Comisia de indrumare: Nirvana Popescu, Valentin Cristea, Ciprian Dobre, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Lavinia Năstase, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Advanced Security Protocols of IoT Systems for eHealth Applications
   Comisia de indrumare: Nirvana Popescu, Decebal Popescu, Florin Pop, Nicolae Ţăpuş
  • Doctorand: Cosmin Toader, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Multi-agent systems for a cloud-based eHealth application
   Comisia de indrumare: Nirvana Popescu, Adina Florea, Valentin Cristea, Irina Tache
  • Doctorand: Mohammed Ali Almalchy, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Design and implementation of a healthcare system based on wearable wireless sensor networks
   Comisia de indrumare: Nirvana Popescu, Decebal Popescu, Florin Pop, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Ionuţ-Cosmin Cernica, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Contributions on detecting web applications attacks using honeypots
   Comisia de indrumare: Nirvana Popescu, Decebal Popescu, Razvan Rughinis, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Alexandru Constantin, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Brain pattern recognition
   Comisia de indrumare: Nirvana Popescu, Decebal Popescu, Florin Pop, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Aura Loredana Popescu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Mobile Application for Persons with Autism
   Comisia de indrumare: Nirvana Popescu, Ciprian Dobre, Decebal Popescu, Elena Apostol
  • Doctorand: Asma Channa, Anul admiterii: 2019
   Teza in cotutela cu Prof.dr.ing. Antonio Iera, Universita Mediterranea di Reggio Calabria, Italia
   Titlul temei: Contributii la dezvoltarea aplicatiilor software bazate pe senzori purtabili pentru persoanele afectate de Parkinson
   Comisia de indrumare: Nirvana Popescu, Ciprian Dobre, Florin Pop, Decebal Popescu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Răzvan Rughiniş
  • Doctorand: Jan Alexandru Văduva, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Security in Automotive Operating Systems
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Nicolae Ţăpuş, Răzvan Deaconescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Iulia Florea, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Security for Data Processing in a Smart Campus
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Nicolae Ţăpuş, Răzvan Deaconescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Maria Miţoi, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Optimizations in Industrial Internet of Things
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Nicolae Ţăpuş, Răzvan Deaconescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Cristian Săndulescu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Cybersecurity in Large Data Infrastructures
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Nicolae Ţăpuş, Răzvan Deaconescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Florin Stancu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Trustworthy Cyber-Infrastructure
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Nicolae Ţăpuş, Răzvan Deaconescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Cristian Contăşel, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Securizarea infrastructurilor digitale medicale
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Mariana Mocanu, Florin Pop, Daniel Rosner
  • Doctorand: Laurenţiu Marian Neagu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Enhancing Collaborative Learning through Gamification and Augmented Reality
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Mariana Mocanu, Mihai Dascălu, Mihai Chiroiu
  • Doctorand: Răzvan-George Niţu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Optimizarea codului prin refactorizarea automata
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Ştefan Trăuşan-Matu, Mihai Dascălu, Mihai Chiroiu
  • Doctorand: Ioan Mihail Stan, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Privacy in Critical Infrastructure
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Mariana Mocanu, Florin Pop, Laura Ruse
  • Doctorand: Ioana-Maria Culic, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Securizarea infrastructurilor IoT eterogene
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Mariana Mocanu, Mihai Chiroiu, Daniel Rosner
  • Doctorand: Octavian Grigorescu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Securizarea infrastructurilor IoT eterogene
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Nicolae Tapus, Mihai Chiroiu, Razvan Deaconescu
  • Doctorand: George Cristian Pătru, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Protejarea datelor în infrastructuri IoT
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Constantin Ilas, Mihai Chiroiu, Daniel Rosner
  • Doctorand: Constantin Eduard Stăniloiu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Optimizări în paradigmele metaprogramării
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Costin Boiangiu, Razvan Deaconescu, Mihnea Muraru
  • Doctorand: Dan Ciocirlan, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Open-source Network Hardware
   Comisia de indrumare: Razvan Rughinis,
  • Doctorand: Andra Laura Antonache, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Eficienta energetica prin monitorizarea non-intruziva a consumatorilor din medii civile si industriale
   Comisia de indrumare: Razvan Rughinis,
  • Doctorand: Florin Rastoceanu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Securizarea Infrastucturii IoT prin solutii blockchain
   Comisia de indrumare: Razvan Rughinis,
  • Doctorand: Flavia Oprea, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Telemetry in Medical Devices
   Comisia de indrumare: Razvan Rughinis,
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Luca Dan Şerbănaţi
  • Doctorand: Ioan Cosmin Radu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Contribuții ale tehnologiei „Internet of Things” la proiectarea arhitecturii orașelor inteligente
   Comisia de indrumare: Luca Dan Şerbănaţi, Bujor Păvăloiu, Maria Dascalu, Andrei Vasilăţeanu
  • Doctorand: David Robert Poşircaru, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Contribuțiii la integrarea sistemelor informaționale de sănătate într-o platformă standardizată
   Comisia de indrumare: Luca Dan Şerbănaţi, Bujor Păvăloiu, Maria Dascalu, Andrei Vasilăţeanu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Ştefan Trăuşan-Matu
  • Doctorand: Radu Iacob, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Natural Language Compiler
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Mihai Dascălu, Traian Rebedea, Costin Chiru
  • Doctorand: Irina Toma, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Collaborative Serious Games Integrating Natural Language Processing Techniques
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Mihai Dascălu, Traian Rebedea, Costin Chiru
  • Doctorand: Marilena Panaite, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Comprehension prediction based on learner’s traces
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Mihai Dascălu, Traian Rebedea, Costin Chiru
  • Doctorand: Cristian Dascălu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Deep Learning Techniques for Natural Language Processing
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Mihai Dascălu, Traian Rebedea, Costin Chiru
  • Doctorand: Ştefania Budulan, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Domain Specific Conversational Agents using Machine Learning and Natural Language Generation
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea, Costin Gabriel Chiru, Mihai Dascălu
  • Doctorand: Ilie Constantin Dorobăţ, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Servicii open-data utilizand web-ul semantic
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Mihai Dascalu, Costin Gabriel Chiru, Vlad Posea
  • Doctorand: Iulia Paşov, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Newcomer Integration Analysis in Online Knowledge Building Communities
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea, Costin Gabriel Chiru, Mihai Dascălu
  • Doctorand: Maria-Dorinela Sîrbu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Dialogism and extending the polyphonic model
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea, Costin Gabriel Chiru, Vlad Posea
  • Doctorand: Ionel Alexandru Hosu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Metode de explorare in invatarea prin recompensa
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea, Mihai Dascalu, Costin Chiru
  • Doctorand: Irina Diana Niculescu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Analiza textelor folosind prelucrarea limbajului natural
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea, Mihai Dascalu, Costin Chiru
  • Doctorand: Florentina Stefania Bratiloveanu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Sisteme de mineritul datelor
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea, Catalin Leordeanu, Ciprian-Octavian Truica
  • Doctorand: Marius-Cristian Buzea, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Analiza sentimentelor aplicata botilor pentru extragerea informatiilor targetate din internet
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea, Mihai Dascalu, Costin Chiru
  • Doctorand: Tatiana Andreea Petrache, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Invatare bazata pe jocuri text folosind Reinforcement Learning
   Comisia de indrumare: Stefan Trausan-Matu, Mihai Dascalu, Traian Rebedea, Costin Chiru
  • Doctorand: Razvan Paroiu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Utilizarea inteligentei artificiale pentru creativitatea computationala
   Comisia de indrumare: Stefan Trausan-Matu, Mihai Dascalu, Traian Rebedea, Costin Chiru
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Nicolae Ţăpuş
  • Doctorand: Andrei Burloiu, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Sisteme colaborative
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Emil Sluşanschi, Răzvan Rughiniş, Răzvan Deaconescu
  • Doctorand: Răzvan Dobre, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Tuning de mare performanta pentru sisteme de calcul de mare performanta
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Emil Sluşanschi, Răzvan Rughiniş, Răzvan Deaconescu
  • Doctorand: Traian Andrei Popeea, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Sisteme larg distribuite
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Emil Sluşanschi, Răzvan Rughiniş, Răzvan Deaconescu
  • Doctorand: Grigore Lupescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Arhitecturi moderne GPU
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Emil Sluşanschi, Decebal Popescu, Răzvan Deaconescu
  • Doctorand: Laura-Mihaela Vasilescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Contributions to improve application runtime performance line
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Florica Moldoveanu, Decebal Popescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Mihai Vasilescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: System security
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Emil Sluşanschi, Decebal Popescu, Răzvan Deaconescu
  • Doctorand: Ionuţ Damian, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Cloud Computing services for Shallow Machine Learning provisioning
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Valentin Cristea, Cătălin Leordeanu, Dan Tudose
  • Doctorand: Costin Carabaş, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Securitatea sistemelor incorporate
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Emil Sluşanschi, Răzvan Rughiniş, Răzvan Deaconescu
  • Doctorand: Constantin George Pavel, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Optimizarea retelelor SDN/SD-WAN
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Razvan Rughinis, Dan Stefan Tudose, Mihai Carabas
  • Doctorand: Vlad Rares Radu, Anul admiterii: 2018
   Titlul temei: Energy Harvesting and Consumption Optimization in Wireless Sensor Networks
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Dan Stefan Tudose, Mariana Mocanu, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Darius Mihai, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Securitatea in Sisteme Software
   Comisia de indrumare: Nicolae Tapus, Razvan Deaconescu, Mihai Chiroiu, Mihai Carabas
  • Doctorand: Maria Elena Mihailescu, Anul admiterii: 2019
   Titlul temei: Securitatea in sisteme de calcul
   Comisia de indrumare: Nicolae Tapus, Razvan Deaconescu, Mihai Chiroiu, Mihai Carabas