Doctorate ACS

Doctoranzi în stagiu

Ciclul de studii universitare de doctorat organizat de SD_AC are doua componente obligatorii:

 • Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate, cu durata de 3 luni si care trebuie incheiat de doctorand in mod obligatoriu in primul an de doctorat;
 • Programul individual de cercetare științifică, cu durata de cinci semestre.

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se desfășoară pe baza unui plan de învățământ individual elaborat de conducătorul de doctorat împreună cu Comisia de îndrumare pentru fiecare student-doctorand, plan care conține una sau mai multe discipline și activități de pregătire individuala și este aprobat de Consiliul SD_AC și avizat de CSUD.

Fiecare plan de învățământ individual prevede următoarele activități obligatorii ce trebuie realizate de către studentul-doctorand în 3 luni ca program de pregătire:

 1. Audierea uneia sau mai multor discipline de curs stabilite de conducătorul de doctorat pentru studentul-doctorand, și care pot fi:
  • un curs creat special de către conducătorul de doctorat pentru un domeniu de cercetare doctorala pe care îl coordonează în cadrul SD_AC și îl preda studenților-doctoranzi în cadrul SD_AC;
  • un curs semestrial din programele de master ale facultății de Automatica și Calculatoare sau ale altor facultăți din UPB, precum si ale altor facultăți din țara și străinătate;
  • un modul compact de curs prevazut în programele de master ale facultății de Automatica si Calculatoare sau ale altor facultati din UPB precum și ale altor universități din tara sau străinătate;
 2. Realizarea un program de studiu individual: analiza unor articole de specialitate, comunicări științifice, capitole de monografii și brevete ce au fost recomandate de conducătorul de doctorat studentului-doctorand, sau realizarea unui studiu de specialitate in domeniul tezei de doctorat.

Optional, studentul-doctorand poate echivala, la recomandarea și cu acordul conducătorului de doctorat orele de discipline de curs prin participarea sa la: (1) prelegeri, sesiuni plenare sau tehnice ale unor manifestări științifice internaționale (workshop, conferință, simpozion, congres) având tematica în domeniul tezei; (2) școli de vara, workshop-uri exploratorii, programe de specializare în tehnologii avansate / instrumente de dezvoltare organizate de universități și/sau firme renumite în domenii tehnice de interes pentru tematica de doctorat.

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se încheie printr-o examinare susținută de fiecare student-doctorand în fata Comisiei de îndrumare care acorda calificative ce vor fi consemnate în Catalogul SD_AC “Pregătire de doctorat bazata pe studii avansate”. Obținerea calificativului “admis” în cadrul primului an de doctorat condiționează obținerea a 30 de credite și continuarea studiilor universitare de doctorat. Examenul pentru validarea programului de pregătire bazat pe studii universitare poate fi repetat de un student-doctorand o singura data, după care, în caz de nereușită, programul de doctorat al studentului va fi întrerupt.

Programul individual de cercetare științifică este realizat de doctorand în 5 etape, și poate include participarea sa în unul sau mai multe proiecte științifice stabilite de către conducătorul de doctorat, și în al căror domeniu se integrează teza.

Studentul-doctorand prezintă câte un Raport de activitate științifică odată la 6 luni care trebuie să demonstreze progresul înregistrat în Programul său individual de cercetare. Prezentarea Rapoartelor semestriale de activitate științifică se face în cadrul SD_AC în fața conducătorului de doctorat, a Comisiei de îndrumare și altor membri ai SD_AC invitați de către conducătorul de doctorat.

Rezultatul evaluării fiecărui Raport de activitate științifică este ”admis” sau ”respins”, și condiționează continuarea studiilor universitare de doctorat pentru fiecare student – doctorand; pentru fiecare Raport validat doctorandul acumulează 30 de credite. In cazul respingerii unui Raport de activitate științifică, studentul-doctorand are dreptul sa îl refacă și sa îl prezinte din nou, o singura data, în termen de 3 luni de la data primei prezentări. Programul de doctorat al studentului va fi întrerupt în cazurile:

 • respingerii a doua oara a unui Raport de activitate științifică;
 • respingerii unui al doilea Raport de activitate științifică.

SD_AC recomanda următoarea structura-cadru pentru conținutul Tezei de doctorat, ce trebuie realizata de studentul-doctorand la înalte standarde de calitate și originalitate prin Programul individual de cercetare științifică:

 1. Contextul și justificarea cercetării, include: contextul cercetării; domeniul de aplicabilitate; problematica; ipoteze de lucru si restricții; obiectivul global.
 2. Analiza cadrului existent pe plan mondial, include: metodele de analiza; rezultatul analizei; limitările în raport cu obiectivul global propus.
 3. Obiective urmărite în cadrul tezei, includ: problematica cercetării; rezultatele urmărite; specificațiile de realizare a obiectivelor.
 4. Elemente de realizare a obiectivelor propuse, includ: metodologia de cercetare; cadrul de implementare; dezvoltări de modele, arhitecturi, platforme, sisteme hardware și software, interfețe.
 5. Elemente de verificare și validare, includ: scenarii și protocoale de experimentare; rezultate obținute; analiza critica a rezultatelor; demonstrarea atingerii obiectivelor.
 6. Sinteza, concluzii și perspective de dezvoltare viitoare, includ: raportarea realizărilor obținute; limitele cercetărilor intreprinse și perspectivele de continuare; contribuțiile științifice aduse și elemente de originalitate; bibliografia studiata; bilanțul producției științifice și de cercetare (publicare, comunicare, brevetare, implementare).

Documente Utile:

La sfarsitul anului 2017 erau incadrati in programele de studii de doctorat ”Ingineria Sistemelor” (IS) si ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei” (CTI) organizate in cadrul Scolii doctorale Automatica si Calculatoare (SD_AC) 214 doctoranzi romani si 12 doctoranzi străini. Dintre acestia, 93 de doctoranzi elaborează teze în domeniul IS iar 133 doctoranzi în domeniul CTI.

Doctoranzi in stagiu in domeniul Ingineria Sistemelor:

 • Conducător ştiinţific: CS1 Dr.Math, Dr.Eng. Neculai Andrei
  • D. student: Dragoş N. Nicolau, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Optimizarea algoritmilor inspirati din natura
   Comisia de indrumare: Neculai Andrei, Radu Dobrescu, Dan Ştefănoiu, Dan Popescu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Theodor Borangiu
  • Doctorand: Andrei O. Silisteanu, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Sistem holonic, cu arhitectura orientata pe servicii, pentru conducerea distribuita a productiei de substante radiofarmaceutice
   Comisia de indrumare: Theodor Borangiu, Dan Popescu, N.-A. Ivănescu, Silviu Răileanu
  • Doctorand: Alexandru A. Nicolae, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Modelarea si dezvoltarea sistemelor de management al serviciilor in Cloud
   Comisia de indrumare: Theodor Borangiu, Florin Pop, Monica Drăgoicea, Florin Anton
  • Doctorand: Mihai A. Oprea, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Studii si cercetari privind proiectarea arhitecturilor de servicii de tip cloud pentru produse inteligente in contextul Internet of Things
   Comisia de indrumare: Theodor Borangiu, Liliana Dobrică, Monica Drăgoicea, Silviu Răileanu
  • Doctorand: George G. Ghiur, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Optimizarea mecanismelor de administrare si monitorizare a resurselor in arhitecturi de calcul de inalta performanta
   Comisia de indrumare: Theodor Borangiu, Liliana Dobrică, Florin Anton, Silviu Răileanu
  • Doctorand: Indra N. Gheorghe, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Integrating IoT Technologies and Cloud Services for Flexible, Distributed Data Analysis and Support to Intelligent Decisions
   Comisia de indrumare: Theodor Borangiu, Silviu Răileanu, Florin Anton, Maximilian Nicolae
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Cătălin Buiu
  • Doctorand: Mihai Gânsari, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Controlul distribuit al roiurilor eterogene de roboti
   Comisia de indrumare: Cătălin Buiu, Ioana Mihu, Nirvana Popescu, Cristian Oară
  • Doctorand: Ioan Ciobanu, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Interfețe creier-calculator și aplicații în robotică
   Comisia de indrumare: Cătălin Buiu, Ioana Mihu, Nirvana Popescu, Cristian Oară
  • Doctorand: Irina O. Petre, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Algoritmi de invatare automata cu aplicatii in bioinformatica
   Comisia de indrumare: Cătălin Buiu, Ioana Mihu, Nirvana Popescu, Cristian Oară
  • Doctorand: Andrei G. Florea, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Tehnici de calcul natural in conducerea robotilor
   Comisia de indrumare: Cătălin Buiu, Ioan Dumitrache, Nirvana Popescu, Simona Caramihai
  • Doctorand: Roxana N. Dava, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Contributii la dezvoltarea de noi tehnici de interactiune copil-robot
   Comisia de indrumare: Cătălin Buiu, Monica Drăgoicea, Nirvana Popescu, Cristian Oară
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Radu Dobrescu
  • Doctorand: Theodora Dumitrescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Modele bazate pe serii de timp pentru predicția evoluției sistemelor complexe
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Dan Popescu, Daniela Saru, Ştefan Mocanu
  • Doctorand: Răzvan Popescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Sistem pilot de telemedicina pentru medicina personalizata
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Dan Popescu, Daniela Saru, Ştefan Mocanu
  • Doctorand: Alexandru Vulcan, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Algoritmi de prelucrare a imaginilor digitale utilizand infrastucturi GPU
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Dan Popescu, Ştefan Mocanu, Maximilian Nicolae
  • Doctorand: Adrian Ţundrea, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Utilizarea sistemelor ciber-fizice în managementul situațiilor de urgență
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Liliana Dobrică, Ştefan Mocanu, Maximilian Nicolae
  • Doctorand: Simion Cătălin, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Managementul incertitudinii în conducerea proceselor industriale
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Liliana Dobrică, Dan Popescu, Maximilian Nicolae
  • Doctorand: Georgiana Geampalia, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Experimente si dezvoltari pentru un management performant al activelor
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Dan Popescu, Daniel Merezeanu, Oana Chenaru
  • Doctorand: Mihai Crăciunescu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Utilizarea sistemelor inglobate în asistarea persoanelor cu dizabilități
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Ştefan Mocanu, Daniel Merezeanu, Radu Pietraru
  • Doctorand: Radu Angelescu, Anul admiterii: 2017
  • Titlul temei: Deep neural networks
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Ştefan Mocanu, Dan Popescu, Maximilian Nicolae
  • Doctorand: Lucian Andrei Lăcătuşu, Anul admiterii: 2017
  • Titlul temei: Modele predictive pentru detectia evenimentelor critice
   Comisia de indrumare: Radu Dobrescu, Ştefan Mocanu, Dan Popescu, Maximilian Nicolae
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Monica Drăgoicea
  • Doctorand: Ana-Maria Chiriac, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Integrarea securizata a datelor administrative
   Comisia de indrumare: Monica Drăgoicea, Radu Dobrescu, Daniel Merezeanu, Ştefan Mocanu
  • Doctorand: Liviu-Marius Manea, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Information Systems in Hazard Management
   Comisia de indrumare: Monica Drăgoicea, Anca Ionita, Ciprian Lupu, Gheorghe Militaru
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Ioan Dumitrache
  • Doctorand: Corneliu Nae, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Sisteme Cibernetico-Fizice de Transport
   Comisia de indrumare: Ioan Dumitrache, Simona Caramihai, Nicolae Constantin, Mihnea Moisescu
  • Doctorand: Delia Dogaru, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Securitatea sistemelor cibernetico-fizice a retelelor energetice inteligente
   Comisia de indrumare: Ioan Dumitrache, Sergiu Iliescu, Cătălin Buiu, Mircea Eremia
  • Doctorand: Dragoş Popescu, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Contributii asupra modelarii si proiectarii sistemelor complexe integrate de tip Intelligent Cyber Physical Systems
   Comisia de indrumare: Ioan Dumitrache, Cătălin Buiu, Nicolae Constantin, Mihai Caramihai
  • Doctorand: Adrian Ungureanu, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Sinteza si analiza in cadrul sistemelor de tip CPS
   Comisia de indrumare: Ioan Dumitrache, Simona Caramihai, Nicolae Constantin, Catalin Buiu
  • Doctorand: Răzvan Brodeală, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Securitatea sistemelor complexe de tipul CPS
   Comisia de indrumare: Ioan Dumitrache, Ioan Sacală, Nicolae Constantin, Nicolae Ţăpuş
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Bogdan Dumitrescu
  • Doctorand: Radu Iacomin, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Predictia pietei de capital
   Comisia de indrumare: Bogdan Dumitrescu, Cristian Oară, Cătălin Petrescu, Radu Ştefan
  • Doctorand: Andra Băltoiu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Invatare de dictionare pentru reprezentari rare cu date incomplete
   Comisia de indrumare: Bogdan Dumitrescu, Cristian Oară, Radu Ştefan, Andreea Udrea
  • Doctorand: Florin Mierțoiu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Reprezentari rare in prelucrarea semnalelor
   Comisia de indrumare: Bogdan Dumitrescu, Cristian Oară, Radu Ştefan, Andreea Udrea
  • Doctorand: Iman Nasri, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Noi metode si algoritmi pentru reprezentari rare
   Comisia de indrumare: Bogdan Dumitrescu, Cristian Oară, Radu Ştefan, Florin Stoican
 • Conducător ştiinţific: Acad. Florin Filip
  • Doctorand: Isabela Iliescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Metoda de management “Quick Progress” pentru echipe dezvoltatoare de aplicaţii software pentru analiza perfomanţelor în publicitate şi financiare utilizând procesări de Big Data
   Comisia de indrumare: Florin Filip, Dumitru Popescu, Dan Ştefănoiu, Aurelian Mihai Stănescu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Sergiu Stelian Iliescu
  • Doctorand: Ioan Pintilie, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Elaborarea unui instrument informatic in vederea asistarii decizionale la nivelul dispecerului energetic national
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Valentin Sgârciu, Ioana Făgăraşan, Nicoleta Arghira
  • Doctorand: Mihai Barbulescu, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Contributii la securitatea retelelor de comunicatii
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Valentin Sgârciu, Ioana Făgăraşan, Dan Popescu
  • Doctorand: Daniela Guşă, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Siguranta in functionare a SEE in prezenta centralelor electrice eoliene
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Valentin Sgârciu, Ioana Făgăraşan, Dan Popescu
  • Doctorand: Gabriela Iordache, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Reglarea automata a tensiunii in prezenta generarii distribuite
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Valentin Sgârciu, Ioana Făgăraşan, Dan Popescu
  • Doctorand: Gabriela Anton (Andrei), Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Abordari bazate pe inteligenta artificiala in cazul sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Dorin Cârstoiu, Daniela Hossu, Grigore Stamatescu
  • Doctorand: Elena Dinu (Firică), Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Reglarea automata tensiune – putere reactiva in cazul centralelor electrice din surse regenerabile de energie
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Valentin Sgârciu, Ioana Făgăraşan, Nicoleta Arghira
  • Doctorand: Tiberiu Ilie, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Simulator virtual pentru optimizarea sarcinilor de mentenanta in cazul statiilor electrice de distributie
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Sorina Costinaş, Daniela Hossu, Nicoleta Arghira
  • Doctorand: Mihai Ionescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Participarea centralelor electrice fotovoltaice la reglajul automat de tensiune
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Valentin Sgârciu, Ioana Făgăraşan, Nicoleta Arghira
  • Doctorand: Mihaela Puianu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Conducerea retelelor de distributie cu surse regenerabile de energie
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Valentin Sgârciu, Ioana Făgăraşan, Nicoleta Arghira
  • Doctorand: Bogdan Godeanu, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Conducerea integrate a unui subsistem electroenergetic utilizand conceptul de centrala electrica virtuala
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Daniela Hossu, Ioana Făgăraşan, Nicoleta Arghira
  • Doctorand: Mihai Micuda, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Securitatea sistemelor Cibernetico-Fizice, retele wireless, factorul uman si ingineria sociala
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Dorin Cârstoiu, Radu Dobrescu, Ioana Făgăraşan
  • Doctorand: Alina Marinică, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Reconfigurabilitatea sistemelor de control al proceselor industriale
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Radu Dobrescu, Dan Popescu, Nicoleta Arghira
  • Doctorand: Cristina Nichiforov, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Sistem inteligent pentru managementul cladirilor
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Ioana Făgăraşan, Dorin Carstoiu, Iulia Stamatescu
  • Doctorand: Adrian Tănase, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Sistem avansat de control pentru procese tehnologice
   Comisia de indrumare: Sergiu Stelian Iliescu, Ioana Făgăraşan, Radu Dobrescu, Nicoleta Arghira
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Traian Ionescu
  • Doctorand: Laurenţiu Miu, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Reprezentarea si manipularea datelor prin intermediul interfetelor naturale
   Comisia de indrumare: Traian Ionescu, Radu Dobrescu, Valentin Sgârciu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Anca Ioniţă
  • Doctorand: Iulian Crăciun, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Noi modele si servicii bazate pe sisteme cyber-fizice pentru persoane cu nevoi speciale
   Comisia de indrumare: Anca Ionita, Radu Dobrescu, Daniela Saru, Liliana Dobrica
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Ciprian Lupu
  • Doctorand: Andrei Vulpe, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Metode de control in timp real hardware in-the-loop
   Comisia de indrumare: Ciprian Lupu, Cătălin Petrescu, Andreea Udrea, Dumitru Popescu
  • Doctorand: Florin Dan Secuianu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Strategii si aplicatii/structuri de control pentru sisteme mobile multi-rol interconectate
   Comisia de indrumare: Ciprian Lupu, Cătălin Buiu, Andreea Udrea, Cătălin Petrescu
  • Doctorand: Mihai Cosmin Constantin, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Simulatoare 3D pentru aplicatii în timp real
   Comisia de indrumare: Ciprian Lupu, Dumitru Popescu, Vistor Asavei, Andreea Udrea
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.mat. Ion Necoară
  • Doctorand: Dragoş Clipici, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Metode de gradient distribuit peste grafuri
   Comisia de indrumare: Ion Necoară, Cristian Oară, Bogdan Dumitrescu, Florin Stoican
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Costică Nitu
  • Doctorand: Vasile Tovarniţchi, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Arhitecturi distribuite pentru monitorizarea mediului
   Comisia de indrumare: Costică Nitu, Ioan Dumitrache, Dumitru Popescu, Ciprian Lupu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Cristian Oară
  • Doctorand: Sebastian Tudor, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Reglare H-2/H-infinit pentru sisteme generalizate
   Comisia de indrumare: Cristian Oară, Radu Ştefan, Dumitru Popescu, Bogdan Dumitrescu
  • Doctorand: Vlad Constantinescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Modelarea și proiectarea sistemelor socio-tehnice utilizând paradigma sistemelor multi-agent: o perspectivă asupra orașelor inteligente ale viitorului
   Comisia de indrumare: Cristian Oară, Dumitru Popescu, Monica Drăgoicea, Monica Pătraşcu
  • Doctorand: Andreea-Cristine Ion, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Emergenta si colaborare in sisteme distribuite cu aplicatii in conducerea sistemelor socio-tehnice complexe si de mari dimensiuni
   Comisia de indrumare: Cristian Oară, Adina Florea, Monica Drăgoicea, Monica Pătraşcu
  • Doctorand: Cristian Berceanu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Development of simulation models for particle systems using agent based technology
   Comisia de indrumare: Cristian Oară, Monica Patrascu, Florin Stoican, Tudor C. Ionescu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Dan Popescu
  • Doctorand: Liviu Eşanu, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Analiza si extragerea datelor in imaginile de la distanta ale terenurilor agricole
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Andrei Hossu, Maximilian Nicolae
  • Doctorand: Stefan Cîrneanu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Sistem informatic suport pentru decizii in imagistica medicala
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Stefan Mocanu, Loretta Ichim
  • Doctorand: Cristian Drăgana, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Monitorizarea infrastructurilor in situatii critice utilizand date senzoriale de la surse multiple
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Maximilian Nicolae, Grigore Stamatescu
  • Doctorand: Lucian Dobrescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Solutii SCADA pentru optimizarea proceselor dintr-un câmp petrolier
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Daniela Hossu, Grigore Stamatescu
  • Doctorand: Nicoleta Matei, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Optimizarea structurilor integrate SCADA-BIS pentru câmpuri petroliere ca Software-as-a-Service
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Daniela Hossu, Grigore Stamatescu
  • Doctorand: Andrada Şumălan, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Achizitia si prelucrarea imaginilor pentru identificarea si urmarirea tintelor in miscare
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Maximilian Nicolae, Grigore Stamatescu
  • Doctorand: Traian Caramihale, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Metode complexe de prelucrare a imaginilor pentru baze de date medicale
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Loretta Ichim, Maximilian Nicolae
  • Doctorand: Diana Gornea, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Prelucrarea imaginilor complexe utilizând informații cromatice corelate
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Loretta Ichim, Maximilian Nicolae
  • Doctorand: Bogdan Pascu, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Ecosistem informatic de analiza a volumelor mari de date
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Daniela Saru, Loretta Ichim
  • Doctorand: Dragoş Enache, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Arhitecturi Cloud pentru sisteme SCADA
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Daniela Saru, Loretta Ichim
  • Doctorand: Mircea Weingart, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Segmentarea imaginilor medicale
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Loretta Ichim, Grigore Stamatescu
  • Doctorand: Estison Balduino, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Managementul inteligent al sistemelor energetice distribuite
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Sergiu Iliescu, Oana Chenaru
  • Doctorand: Adelin Plăcintaru, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Retele de senzori in mediu intelligent
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Grigore Stamatescu, Oana Chenaru, Loretta Ichim
  • Doctorand: Cosmin Tacea, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Sisteme inteligente de management in domeniul tratarii apelor uzate
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Mariana Mocanu, Loretta Ichim
  • Doctorand: Mihai Ganea, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Metode avansate privind achizitia si interpretarea imaginilor 3D
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Loretta Ichim, Maximilian Nicolae
  • Doctorand: Alexandru Costache, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Prelucrari de fluxuri video
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Loretta Ichim, Stefan Mocanu
  • Doctorand: Viorel Mihai, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Retele hibride de senzori pentru monitorizare pe zone intinse
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Oana Chenaru, Grigore Stamatescu, Loretta Ichim
  • Doctorand: Laurenţiu Gabriel Militaru, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Metode complexe de analiza a imaginilor aeriene si satelitare bazate pe calcul paralel
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Daniel Merezeanu, Loretta Ichim
  • Doctorand: Daniel Cristian Vasilescu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Metode avansate de analiza dinamica a imaginilor aeriene
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Radu Dobrescu, Maximilian Nicolae, Loretta Ichim
  • Doctorand: Nicolae Emilian Vlasceanu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Metode si algoritmi de generare si optimizare a traiectoriilor pentru sistemele multi-UAV
   Comisia de indrumare: Dan Popescu, Loretta Ichim, Florin Stoican, Grigore Stamatescu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Dumitru Popescu
  • Doctorand: Andrei Chiriac, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Control predictiv cu aplicatii la instalatia electrica a TGV
   Comisia de indrumare: Dumitru Popescu, Ciprian Lupu, Cătălin Petrescu, Dan Ştefănoiu
  • Doctorand: Cristian Miron, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Control fuzzy pentru platforme fotovoltaice
   Comisia de indrumare: Dumitru Popescu, Nicolai Christov, Alex Aitouche, Dan Ştefănoiu
  • Doctorand: Ioana-Roxana Iriza, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Monitorizare si control pentru instalatii de energie regenerabila
   Comisia de indrumare: Dumitru Popescu, Lucian Popescu Ciprian Lupu, Cătălin Petrescu
  • Doctorand: Adina Catană, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Procesare de imagini biomedicale prin tehnologii fractale
   Comisia de indrumare: Dumitru Popescu, Radu Dobrescu, Irina Tache, Ciprian Lupu
  • Doctorand: Lavinius Gliga, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Diagnoza si controlul turbinelor eoliene
   Comisia de indrumare: Dumitru Popescu, Dan Ştefănoiu, Ciprian Lupu, Andy Chafuk
  • Doctorand: Mihaela Ancuţa Mone, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Contributii la optimizarea regimului de functionare al motoareleor autovehiculelor
   Comisia de indrumare: Dumitru Popescu, Dan Stefanoiu, Ciprian Lupu, Catalin Petrescu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Valentin Sgârciu
  • Doctorand: Vasile Costin, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Sisteme frecventiale de analiza si decizii
   Comisia de indrumare: Valentin Sgârciu, Dorin Cârstoiu, Radu Dobrescu, Grigore Stamatescu
  • Doctorand: Aurel Dorian Floarea, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Solutii de echipamente inteligente in conceptul IoT
   Comisia de indrumare: Valentin Sgârciu, Dorin Cârstoiu, Ştefan Mocanu, Alexandra Cernian
  • Doctorand: Alin Năstase, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Sisteme SCADA Cloud – enabled folosind OPC UA
   Comisia de indrumare: Valentin Sgârciu, Dorin Cârstoiu, Grigore Stamatescu, Alexandra Cernian
  • Doctorand: Andrei Dobrin, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Baze de date ierarhice versus indexate
   Comisia de indrumare: Valentin Sgârciu, Dorin Cârstoiu, Grigore Stamatescu, Alexandra Cernian
  • Doctorand: Rareş Curatu, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Solutii inteligente pentru conducerea proceselor distribuite
   Comisia de indrumare: Valentin Sgârciu, Dorin Cârstoiu, Grigore Stamatescu, Alexandra Cernian
  • Doctorand: Claudia Chiţu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Cercetari privind comunicatia M2M / P2P in cadrul conceptului IoT
   Comisia de indrumare: Valentin Sgârciu, Dorin Cârstoiu, Grigore Stamatescu, Alexandra Cernian
  • Doctorand: Bogdan Nedelcu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Ingineria si managementul proceselor de afaceri
   Comisia de indrumare: Valentin Sgârciu, Dorin Cârstoiu, Mihnea Moisescu, Alexandra Cernian
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Aurelian Mihai Stănescu
  • Doctorand: Celestin Drăgănescu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Intelligent Transport Systems
   Comisia de indrumare: Aurelian Mihai Stănescu, Radu Dobrescu, Andrei Hossu, Dan Merezeanu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Dan Ştefănoiu
  • Doctorand: Cezar Ştefan Istrătescu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Contributii privind analiza stabilitatii generalizate si controlul sistemelor cu avarii
   Comisia de indrumare: Dan Stefanoiu, Dumitru Popescu,Ciprian Lupu, Bogdan Ciubotaru
  • Doctorand: Iulia Cristina Rădulescu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Control adaptiv robust in domeniul aeronautic
   Comisia de indrumare: Dan Stefanoiu, Dumitru Popescu,Ciprian Lupu, Bogdan Ciubotaru

Doctoranzi in stagiu in domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei:

 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Valentin Cristea
  • Doctorand: Bogdan Niţulescu, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Contributii la paralelizarea si vectorizarea automata a programelor
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Lorina Negreanu, Ciprian Dobre
  • Doctorand: Vladimir Olteanu, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Procesare de pachete
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Costin Raiciu, Florin Pop
  • Doctorand: Dragoş Comăneci, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: SDN Enabled Intelligent Network Traffic Management
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Cătălin Goşman, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Support platform for Intelligent Transportation Systems
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Radu-Corneliu Marin, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Contributions to the optimization of context aware mobile cloud computing
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Cristian Chilipirea, Anul admiterii: 2014
   Co-tutela cu Maarteen van Steen (Twente University, The Netherland) si Ciprian Dobre
   Titlul temei: Data gathering for crowd sensing systems
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Alexandru-Dănuţ Huru, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Big Data Real Time Systems
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Cătălin Leordeanu, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Claudia Ifrim, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Reducerea si analiza datelor in retele de senzori fara fir
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Alexandra-Elena Mihăiţa (Mocanu), Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Securitatea retelor mobile
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Bogdan-Costel Mocanu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Securitatea retelelor Peer to Peer
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Mihaela Niţă, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Planificarea multi-constrangeri adaptiva a fluxurilor de lucru in calculul Cloud
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Lucian-Cristian Petcana, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Fault tolerance in large scale distributed systems
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Cătălin Leordeanu, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Andreea Petre, Anul admiterii: 2014
   Co-tutela cu Maarteen van Steen (Twente University, The Netherland) si Ciprian Dobre
   Titlul temei: Crowd sensing
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Nicolae Ţăpuş, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Cristian Radu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Investigation of APT cyber attacs using Big Data
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Cătălin Leordeanu, Ciprian Dobre, Florin Pop
  • Doctorand: Vlad Stan, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Externalizarea dezvoltarii programelor pentru sisteme distribuite
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Cătălin Leordeanu, Elena Apostol, Florin Pop
  • Doctorand: Marian Ţicu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Detectarea computerizata a crimelor
   Comisia de indrumare: Valentin Cristea, Cătălin Leordeanu, Ciprian Dobre, Florin Pop
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Ciprian Dobre
  • Doctorand: Valeriu Stanciu, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Metode de analiza a datelor cu respectarea constrangerilor de intimitate
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Valentin Cristea, Florin Pop, Nicolae Ţăpuş
  • Doctorand: Vlad Drăgoi, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Sistem pentru gestiunea datelor in aplicatii mobile de tip crowd sensing
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Valentin Cristea, Florin Pop, Adina Florea
  • Doctorand: Luminiţa Borcea, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Analiza si gestiunea incidentelor de securitate in aplicatii mobile
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Valentin Cristea, Florin Pop, Mariana Mocanu
  • Doctorand: Cătălin Marius Popescu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Tehnici, arhitecturi si tehnologi pentru dezvoltarea de solutii peste modelul Fog Computing
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Valentin Cristea, Florin Pop, Nirvana Popescu
  • Doctorand: Liviu Hîrţan, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Metode pentru protejarea intimitatii persoanelor in aplicatii de crowd sensing
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Decebal Popescu, Florin Pop, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Gicu Michiu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Metode si tehnici avansate pentru analiza seturilor mari de date
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Nirvana Popescu, Florin Pop, Radu Ciobanu
  • Doctorand: Ion-Alexandru Marinescu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Tehnici și instrumente de evaluare a experienței utilizatorilor în aplicații mobile interactive
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Florin Pop, Radu Ciobanu, Lidia Bajenaru
  • Doctorand: Cosmin Stefan Stoica, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Drop Computing – Computing beyond the Edge
   Comisia de indrumare: Ciprian Dobre, Florin Pop, Radu Ciobanu, Catalin Negru
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Adina Magda Florea
  • Doctorand: Grigore Danciu, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Negociere in sistem multi-agent
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Rădulescu, Irina Mocanu, Andrei Olaru
  • Doctorand: Cosmin Marian, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Modelarea comportamentului uman in cadrul domeniului inteligentei artificiale
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Rădulescu, Irina Mocanu, Andrei Olaru
  • Doctorand: Dan Novischi, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Swarm heterogen cu autoorganizare in medii nedeterministe pentru monitorizarea dinamica a unui obiectiv
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Rădulescu, Irina Mocanu, Andrei Olaru
  • Doctorand: Imad-Alex Awada, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Autonomous multimodal interface for sustainable quality of life
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Rădulescu, Irina Mocanu, Andrei Olaru
  • Doctorand: Ioana Codreanu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: A Serious Game Approach to Healthcare Self-Management for Older Adults
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Rădulescu, Irina Mocanu, Andrei Olaru
  • Doctorand: Andrei Nica, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Sisteme inteligente folosind algoritmi de invatare automata
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Rădulescu, Irina Mocanu, Andrei Olaru
  • Doctorand: Alhaijawy Mohamad Sameer Feras, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Imaginary analysis with natural languages processing tools
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Rădulescu, Irina Mocanu, Andrei Olaru
  • Doctorand: Emanuela Haller, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Unsupervised learning of object models from video sequences using spatiotemporal constraints
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Rădulescu, Irina Mocanu, Andrei Olaru
  • Doctorand: Alexandru Nicolaescu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Driver Behaviour Estimation
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Rădulescu, Irina Mocanu, Andrei Olaru
  • Doctorand: Alexandru Cătălin Ciobanu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Algoritmi de tip Swarm in Sisteme Multi-Agent
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Andrei Mogos, Andrei Olaru, Serban Radu
  • Doctorand: Marius Eduard Cojocea, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Sistem inteligent pentru monitorizarea si atentionarea soferilor
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Irina Mocanu, Alex Sorici, Florin Radulescu
  • Doctorand: Vlad Ion Constantinescu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Learning Deep Representations with Artificial Neural Networks
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Irina Mocanu, Andrei Olaru, Alexandru Sorici
  • Doctorand: Alice Lavinia Pasare, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Determinarea profilului unui student intr-un mediu de eLearning si personalizarea invatarii in functie de acest profil
   Comisia de indrumare: Adina Magda Florea, Florin Radulescu, Irina Mocanu, Andrei Mogos
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Nicolae Goga
  • Doctorand: Ionuţ Drăghici, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Contributii privind proiectarea unor echipamente inteligente pentru monitorizarea sanatatii la distanta
   Comisia de indrumare: Nicolae Goga, Costin Boiangiu, Bujor Păvăloiu, Andrei Vasilăţeanu
  • Doctorand: Alhabeeb Naseer, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Dezvoltarea unui sistem de M-Governare bazat pe un system IMT-satelit
   Comisia de indrumare: Nicolae Goga, Costin Boiangiu, Bujor Păvăloiu, Andrei Vasilăţeanu
  • Doctorand: Monadel Sabree Al Gayar Sarmad, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Smart Medical Social Media System
   Comisia de indrumare: Nicolae Goga, Costin Boiangiu, Bujor Păvăloiu, Andrei Vasilăţeanu
  • Doctorand: Ramona Cristina Popa, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Sistem adaptiv pentru recunoasterea paternurilor din codul sursa
   Comisia de indrumare: Nicolae Goga, Costin Boiangiu, Stanciu Irina, Andrei Vasilăţeanu
  • Doctorand: Moyola Michael Sheba, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Internet of Things
   Comisia de indrumare: Nicolae Goga, Costin Boiangiu, Bujor Păvăloiu, Andrei Vasilăţeanu
  • Doctorand: Iuliana Marin, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: New approaches for semantically based Knowledge Management
   Comisia de indrumare: Nicolae Goga, Costin Boiangiu, Bujor Păvăloiu, Andrei Vasilăţeanu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Mariana Mocanu
  • Doctorand: Ana-Maria Georgiana Stroe, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Integrarea sistemelor: compatibilitate si interoperabilitate
   Comisia de indrumare: Mariana Mocanu, Nirvana Popescu, Alexandru Boicea, Costin Gabriel Chiru
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Florica Moldoveanu
  • Doctorand: Daniel Flamaropol, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Medii de antrenare virtuale utilizand dispozitive audio si haptice pentru nevazatori
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Victor Asavei, Anca Morar
  • Doctorand: Eliana Plăiaşu, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Sisteme bazate pe realitate augmentata pentru educatie si medicina
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Victor Asavei, Anca Morar
  • Doctorand: Oana Maria Ferche, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Utilizarea Realitatii Virtuale si Augmentate in reabilitarea neuro-motorie
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Victor Asavei, Anca Morar
  • Doctorand: Alexandru Grădinaru, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Learning Management System pentru eLearning bazat pe Realitate Virtuala
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Victor Asavei, Anca Morar
  • Doctorand: Oana-Alexandra Voinea, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Realitate Augmentată ṣi Virtuală în studiul biomecanicii
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Victor Asavei, Anca Morar
  • Doctorand: Cristina Mirela Savin, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Platformă integrată de modelare pentru studiul influenţei schimbărilor climatice asupra mediului inconjurator
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Victor Asavei, Anca Morar
  • Doctorand: Cătălin Ilie, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Soluții omni-canal bazate pe business intelligence pentru profilarea clienților
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Victor Asavei, Anca Morar
  • Doctorand: Ioan Ispas, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Recunoasterea obiectelor in imagini satelitare
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Victor Asavei, Anca Morar
  • Doctorand: Vlad Racoviţă, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Sistem informatic dedicat prevenţiei ṣi predicţiei infecţiilor nosocomiale
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Victor Asavei, Anca Morar
  • Doctorand: Ştefan Bucur, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Hărţi digitale în timp real
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Victor Asavei, Anca Morar
  • Doctorand: Cătălina Roxana Drăgănoiu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: New paradigms of mathematical modeling with applications in computer graphics. Correlated teaching of Mathematics and Informatics by graphic representations
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Anca Andreea Morar, Victor Asavei
  • Doctorand: Silviu Nicolae Ivaşcu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: New mathematical modeling methods applied in computer graphics
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Anca Andreea Morar, Victor Asavei
  • Doctorand: Andrei Cristian Lambru, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: New Paradigms for Real Time Rendering of 3D Massive Scenes
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Anca Andreea Morar, Victor Asavei
  • Doctorand: Vlad Cristian Răduţă, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Spatii de realitate virtuala, augmentata si mixta in educatie si cultura
   Comisia de indrumare: Florica Moldoveanu, Alin Moldoveanu, Anca Andreea Morar, Victor Asavei
 • Conducător ştiinţific: Conf.dr.ing. Dragoş Niculescu
  • Doctorand: Costin Lupu, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Virtualizarea retelelor
   Comisia de indrumare: Dragoş Niculescu, Costin Raiciu, Răzvan Deaconescu, Răzvan Rughiniș
  • Doctorand: Christian Lup, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Rețele locale fără fir
   Comisia de indrumare: Dragoş Niculescu, Laura Ruse, Marios Omar Choudary, Costin Raiciu
  • Doctorand: Dragoş Dumitrescu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Executie simbolica pentru retele
   Comisia de indrumare: Dragoş Niculescu, Costin Raiciu, Lorina Negreanu, Matei Popovici
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Mircea Petrescu
  • Doctorand: Cristina Iorgulescu, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Tehnici de optimizare a tranzactiilor in contextul accesului concurent la baze de date
   Comisia de indrumare: Mircea Petrescu, Nicolae Ţăpuş, Sergiu Iliescu, Florin Rădulescu
  • Doctorand: Alina Iuliana Dicu, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Asistenta evaluarii si imbunatatirii calitatii schemelor de baze de date folosind unelte de tip case
   Comisia de indrumare: Mircea Petrescu, Nicolae Ţăpuş, Sergiu Iliescu, Christian Mancaş
  • Doctorand: Ciprian Octavian Truică, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Căutarea în baze de date folosind procesarea limbajului natural
   Comisia de indrumare: Mircea Petrescu, Nicolae Ţăpuş, Sergiu Iliescu, Florin Rădulescu
  • Doctorand: Andrei Drăghicescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Soluţii de optimizare a bazelor de date având în vedere paltforma hardware
   Comisia de indrumare: Mircea Petrescu, Nicolae Ţăpuş, Sergiu Iliescu, Florin Rădulescu
  • Doctorand: Marius Rafailescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Teoria tranzactiilor in bazele de date distribuite
   Comisia de indrumare: Mircea Petrescu, Nicolae Ţăpuş, Sergiu Iliescu, Florin Rădulescu
  • Doctorand: Florin-Bogdan Roşu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Securitatea tranzactiilor in sisteme de management al bazelor de date distribuite
   Comisia de indrumare: Mircea Petrescu, Nicolae Ţăpuş, Sergiu Iliescu, Florin Rădulescu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Florin Pop
  • Doctorand: Dragoş George Ionică, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Medii Cloud pentru formarea specialiștilor în Cyber Security
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Nirvana Popescu, Decebal Popescu, Ciprian Dobre
  • Doctorand: George Valentin Iordache, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Tehnici de optimizare pentru alocarea resurselor cu constrângeri de SLA în medii Cloudecurity
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Valentin Cristea, Adina Florea, Ciprian Dobre
  • Doctorand: Gabriel Cosmin Apostol, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Îmbunătățiea confidențialității pentru serviciile de stocare scalabilă în medii Cloud
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Valentin Cristea, Ciprian Dobre, Elena Apostol
  • Doctorand: Loredana Marsilia Groza, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Tehnici avansate de procesare Big Data în Orașe Inteligente
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Valentin Cristea, Ciprian Dobre, Mariana Mocanu
  • Doctorand: Mihaela Andreea Vasile, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Algoritmi de planificare pentru in-memory computing
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Valentin Cristea, Ciprian Dobre, Nicolae Ţăpuş
  • Doctorand: Marius Viorel Grigoraş, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Tehnici optimale pentru rețele de tipul mașini-conectate în societatea inteligentă a viitorului
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Decebal Popescu, Ciprian Dobre, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Dorin Palanciuc, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Sistem distribuit orientat pe obiecte: scalabilitate și redundanță
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Nirvana Popescu, Ciprian Dobre, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Constantin Tudorică, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Algoritmi de planificare pentru microservicii in medii Cloud hibride
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Valentin Cristea, Ciprian Dobre, Nicolae Ţăpuş
  • Doctorand: Cristian Alexandru Gheorghiţă, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: ADDRES: Architecture for Distributed Domain Reputation Systems
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Gabriel Neagu, Ciprian Dobre, Alexandru Popa
  • Doctorand: Andrei Florin Talaş, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Advanced Analysis and Visualisation Techniques in Big Data
   Comisia de indrumare: Florin Pop, Ciprian Dobre, Radu Ciobanu, Cătălin Negru
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Nirvana Popescu
  • Doctorand: Mihaela Mărăcine, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: BCI-based systems for neuro-motor rehabilitation
   Comisia de indrumare: Nirvana Popescu, Decebal Popescu, Florin Pop, Ciprian Dobre
  • Doctorand: Alexandra Ştefania Radu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Advanced P300-based BCI Applications
   Comisia de indrumare: Nirvana Popescu, Valentin Cristea, Ciprian Dobre, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Lavinia Năstase, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Advanced Security Protocols of IoT Systems for eHealth Applications
   Comisia de indrumare: Nirvana Popescu, Decebal Popescu, Florin Pop, Nicolae Ţăpuş
  • Doctorand: Cosmin Toader, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Multi-agent systems for a cloud-based eHealth application
   Comisia de indrumare: Nirvana Popescu, Adina Florea, Valentin Cristea, Irina Tache
  • Doctorand: Mohammed Ali Almalchy, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Design and implementation of a healthcare system based on wearable wireless sensor networks
   Comisia de indrumare: Nirvana Popescu, Decebal Popescu, Florin Pop, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Ionuţ-Cosmin Cernica, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Contributions on detecting web applications attacks using honeypots
   Comisia de indrumare: Nirvana Popescu, Decebal Popescu, Razvan Rughinis, Vlad Ciobanu
  • Doctorand: Alexandru Constantin, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Brain pattern recognition
   Comisia de indrumare: Nirvana Popescu, Decebal Popescu, Florin Pop, Vlad Ciobanu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Răzvan Rughiniş
  • Doctorand: Dumitru Cristian Trancă, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Optimizations in Industrial Internet of Things
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Nicolae Ţăpuş, Răzvan Deaconescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Jan Alexandru Văduva, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Security in Automotive Operating Systems
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Nicolae Ţăpuş, Răzvan Deaconescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Iulia Florea, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Security for Data Processing in a Smart Campus
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Nicolae Ţăpuş, Răzvan Deaconescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Maria Miţoi, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Optimizations in Industrial Internet of Things
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Nicolae Ţăpuş, Răzvan Deaconescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Cristian Săndulescu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Cybersecurity in Large Data Infrastructures
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Nicolae Ţăpuş, Răzvan Deaconescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Florin Stancu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Trustworthy Cyber-Infrastructure
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Nicolae Ţăpuş, Răzvan Deaconescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Cristian Contăşel, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Securizarea infrastructurilor digitale medicale
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Mariana Mocanu, Florin Pop, Daniel Rosner
  • Doctorand: Laurenţiu Marian Neagu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Enhancing Collaborative Learning through Gamification and Augmented Reality
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Mariana Mocanu, Mihai Dascălu, Mihai Chiroiu
  • Doctorand: Răzvan-George Niţu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Optimizarea codului prin refactorizarea automata
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Ştefan Trăuşan-Matu, Mihai Dascălu, Mihai Chiroiu
  • Doctorand: Ioan Mihail Stan, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Privacy in Critical Infrastructure
   Comisia de indrumare: Răzvan Rughiniş, Mariana Mocanu, Florin Pop, Laura Ruse
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Luca Dan Şerbănaţi
  • Doctorand: Marian Căţa, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Contributii la arhitectura unei universitati “inteligente”
   Comisia de indrumare: Luca Dan Şerbănaţi, Bujor Păvăloiu, Maria Dascalu, Andrei Vasilăţeanu
  • Doctorand: Alexandru Averian, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Ecosisteme digitale orientate catre domeniu
   Comisia de indrumare: Luca Dan Şerbănaţi, Bujor Păvăloiu, Maria Dascalu, Andrei Vasilăţeanu
  • Doctorand: Radu Iancu, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Extinderea constientizarii contextului in aplicatiile software
   Comisia de indrumare: Luca Dan Şerbănaţi, Bujor Păvăloiu, Maria Dascalu, Andrei Vasilăţeanu
  • Doctorand: Ioan Cosmin Radu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Contribuții ale tehnologiei „Internet of Things” la proiectarea arhitecturii orașelor inteligente
   Comisia de indrumare: Luca Dan Şerbănaţi, Bujor Păvăloiu, Maria Dascalu, Andrei Vasilăţeanu
  • Doctorand: David Robert Poşircaru, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Contribuțiii la integrarea sistemelor informaționale de sănătate într-o platformă standardizată
   Comisia de indrumare: Luca Dan Şerbănaţi, Bujor Păvăloiu, Maria Dascalu, Andrei Vasilăţeanu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Ştefan Trăuşan-Matu
  • Doctorand: Costina Iulia Badea, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Realizarea unor instrumente de analiză a unor serii de texte folosind tehnici specifice procesării limbajului natural
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Florin Rădulescu, Traian Rebedea, Costin Chiru
  • Doctorand: Octavian Rînciog, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Dezvoltarea unei noi metodologii de extragere si corelare a datelor cu aplicabilitate asupra datelor climatice
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Mihai Dascălu, Traian Rebedea, Vlad Posea
  • Doctorand: Ştefan Ruşeţi, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Questions answering system using ontologies
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Mihai Dascălu, Traian Rebedea, Costin Chiru
  • Doctorand: Ahmed Munef Abdullah Ahmed, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Natural Language Processing for discourse analysis
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Mihai Dascălu, Traian Rebedea, Costin Chiru
  • Doctorand: Radu Iacob, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Natural Language Compiler
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Mihai Dascălu, Traian Rebedea, Costin Chiru
  • Doctorand: Irina Toma, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Collaborative Serious Games Integrating Natural Language Processing Techniques
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Mihai Dascălu, Traian Rebedea, Costin Chiru
  • Doctorand: Marilena Panaite, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Comprehension prediction based on learner’s traces
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Mihai Dascălu, Traian Rebedea, Costin Chiru
  • Doctorand: Cristian Dascălu, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Deep Learning Techniques for Natural Language Processing
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Mihai Dascălu, Traian Rebedea, Costin Chiru
  • Doctorand: Ştefania Budulan, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Domain Specific Conversational Agents using Machine Learning and Natural Language Generation
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea, Costin Gabriel Chiru, Mihai Dascălu
  • Doctorand: Ilie Constantin Dorobăţ, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Servicii open-data utilizand web-ul semantic
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Mihai Dascalu, Costin Gabriel Chiru, Vlad Posea
  • Doctorand: Iulia Paşov, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Newcomer Integration Analysis in Online Knowledge Building Communities
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea, Costin Gabriel Chiru, Mihai Dascălu
  • Doctorand: Maria-Dorinela Sîrbu, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Dialogism and extending the polyphonic model
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea, Costin Gabriel Chiru, Vlad Posea
  • Doctorand: Sergiu Zaharia, Anul admiterii: 2017
   Titlul temei: Sistem adaptiv pentru recunoasterea paternurilor din codul sursa
   Comisia de indrumare: Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea, Costin Gabriel Chiru, Mihai Dascălu
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Adriana Ţăpuş
  • Doctorand: Adrian Bostan, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Contributii la extinderea capabilitatilor multisenzoriale a sistemelor autonome
   Comisia de indrumare: Adriana Ţăpuş, Valentin Cristea, Decebal Popescu, Dan Tudose
 • Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Nicolae Ţăpuş
  • Doctorand: Andrei Burloiu, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Sisteme colaborative
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Emil Sluşanschi, Răzvan Rughiniş, Răzvan Deaconescu
  • Doctorand: Răzvan Dobre, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Tuning de mare performanta pentru sisteme de calcul de mare performanta
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Emil Sluşanschi, Răzvan Rughiniş, Răzvan Deaconescu
  • Doctorand: Traian Andrei Popeea, Anul admiterii: 2012
   Titlul temei: Sisteme larg distribuite
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Emil Sluşanschi, Răzvan Rughiniş, Răzvan Deaconescu
  • Doctorand: Lucian Mogoşanu, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Securitatea sistemelor de operare
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Emil Sluşanschi, Răzvan Rughiniş, Răzvan Deaconescu
  • Doctorand: Silvia Stegaru, Anul admiterii: 2013
   Titlul temei: Automatic Differentiation
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Emil Sluşanschi, Decebal Popescu, Răzvan Deaconescu
  • Doctorand: Grigore Lupescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Arhitecturi moderne GPU
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Emil Sluşanschi, Decebal Popescu, Răzvan Deaconescu
  • Doctorand: Manuel-Adelin Manolache, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Sistem de guvernare sociala on-line
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Valentin Cristea, Decebal Popescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Laura-Mihaela Vasilescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: Contributions to improve application runtime performance line
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Florica Moldoveanu, Decebal Popescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Mihai Vasilescu, Anul admiterii: 2014
   Titlul temei: System security
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Emil Sluşanschi, Decebal Popescu, Răzvan Deaconescu
  • Doctorand: Abdulghafoor Mohammed Mohammed Mostafa, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Contribution to reduction of energy consumption for mobile devices connected to data centers
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Ştefan Trăuşan-Matu, Florin Rădulescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Ali Hassoon Tamemi Imad, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Contribution to privacy models for Big Data
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Florica Moldoveanu, Decebal Popescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Chiteer Jasim Al Bazooni Anwar, Anul admiterii: 2015
   Titlul temei: Contribution to privacy methods in Cloud
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Ştefan Trăuşan-Matu, Decebal Popescu, Dan Tudose
  • Doctorand: Ionuţ Damian, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Cloud Computing services for Shallow Machine Learning provisioning
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Valentin Cristea, Cătălin Leordeanu, Dan Tudose
  • Doctorand: Costin Carabaş, Anul admiterii: 2016
   Titlul temei: Securitatea sistemelor incorporate
   Comisia de indrumare: Nicolae Ţăpuş, Emil Sluşanschi, Răzvan Rughiniş, Răzvan Deaconescu