Doctorate ACS

Noi abilitări în SD_AC

In perioada 2016-2019 s-au desfasurat 15 concursuri de abilitare pentru conducerea de teze de doctorat in domeniile ”Ingineria Sistemelor” (IS) si ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei” (CTI), conform Metodologiei privind organizarea si desfasurarea procedurii de abilitare in Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB).

In Universitatea Politehnica din Bucureşti este recunoscută calitatea de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate în străinătate, conform metodologiei stabilite prin Decizia Rectorului UPB nr. 602 din 15.12.2016.

Profesorii care au obținut abilitarea au devenit membri ai Scolii doctorale Automatica si Calculatoare prin decizii ale Senatului Universității Politehnica.

Noi abilitări în domeniul de doctorat Ingineria Sistemelor

Ciprian Lupu Prof.dr.ing. Ciprian Lupu
Departamentul AIS, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare
Monica Drăgoicea Prof.dr.ing. Monica Drăgoicea
Departamentul AIS, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare
Florin Stoican Conf. dr.ing. Florin Stoican
Departamentul AIS, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare
Ioana Făgărășan Prof. dr.ing. Ioana Făgărășan
Departamentul AII, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare
Loretta Ichim Conf. dr.ing. Loretta Ichim
Departamentul AII, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare
Mihnea Moisescu Conf. dr.ing. Mihnea Moisescu
Departamentul AII, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare
Ioan Sacală Conf. dr.ing. Ioan Sacală
Departamentul AIS, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare
Grigore Stamatescu Conf. dr.ing. Grigore Stamatescu
Departamentul AII, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare

Noi abilitări în domeniul de doctorat Calculatoare și Tehnologia Informației

Nirvana Popescu Prof.dr.ing. Nirvana Popescu
Departamentul Calculatoare, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare
Nicolae Goga Prof.dr.ing. Nicolae Goga
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare
Mariana Mocanu Prof.dr.ing. Mariana Mocanu
Departamentul Calculatoare, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare
Costin-Anton Boiangiu Prof.dr.ing. Costin-Anton Boiangiu
Departamentul Calculatoare, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare
Decebal Popescu Prof.dr.ing. Decebal Popescu
Departamentul Calculatoare, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare
George Pantelimon Popescu Prof.dr.ing. George Pantelimon Popescu
Departamentul Calculatoare, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare
Mihai Dascălu Conf.dr.ing Mihai Dascălu
Departamentul Calculatoare, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare