Doctorate ACS

Noi abilitări în SD_AC

In perioada 2016-2017 s-au desfasurat 4 concursuri de abilitare pentru conducerea de teze de doctorat in domeniile ”Ingineria Sistemelor” (IS) si ”Calculatoare si Tehnologia Informatiei” (CTI), conform Metodologiei privind organizarea si desfasurarea procedurii de abilitare in Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB).

Cei patru profesori care au obtinut abilitarea au devenit membri ai Scolii doctorale Automatica si Calculatoare prin decizii ale Senatului Universitatii Politehnica din anul 2016:

Noi abilitări în domeniul de doctorat Ingineria Sistemelor

Ciprian Lupu Prof.dr.ing. Ciprian Lupu
Departamentul AIS, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare
Monica Drăgoicea Prof.dr.ing. Monica Drăgoicea
Departamentul AIS, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare

Noi abilitări în domeniul de doctorat Calculatoare și Tehnologia Informației

Nirvana Popescu Prof.dr.ing. Nirvana Popescu
Departamentul Calculatoare, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare
Nicolae Goga Prof.dr.ing. Nicolae Goga
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare
Mara Mocanu Prof.dr.ing. Mara Mocanu
Departamentul Calculatoare, UPB
Rezumatul tezei de abilitare OM Atestat abilitare