Doctorate ACS

Anunt convocator pentru sedinta de alegeri a conducerii Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare

Data: 16.10.2020

Convocator

Şedinţa de alegeri 2020 în Şcoala Doctorală de Automatică şi Calculatoare

Consiliul Şcolii Doctorale de Automatica si Calculatoare invită membrii săi la şedinta on line de alegere a conducerii şcolii doctorale pentru mandatul 2020-2024, care va avea loc in ziua de 16.10.2020 ora 14:00 on line pe canalul MS Teams ”Alegeri SD2020”.

Modul de organizare si desfasurare a alegerilor conducerii scolii doctorale este reglementat de Regulamentul privind organizarea alegerilor conducerilor Scolilor doctorale in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti 2020, adoptat de Senatul UPB in data de 25.09.2020.

Candidaturile pentru functia de Director al Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare se vor depune la Secretariatul Scolii doctorale, etaj 3 Rectorat UPB pana cel tarziu joi 15.10.2020 ora 16:00 si vor cuprinde urmatoarele documente: CV si lista de lucrari; fisa de indeplinere a standardelor minimale CNATDCU Comisia 15 pentru domeniile CTI si IS; planul de management (semnat olograf de candidat pe fiecare pagina). Toate aceste documente vor fi inaintate in format tiparit.

Candidatii alesi ca membri ai Consiliului Solii doctorale – cadre didactice – vor face dovada indeplinirii standardelor minimale stabilite de Comisia 15 CNATDCU (CTI si IS).

Studentii doctoranzi ai Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare in stagiul de trei ani isi vor desemna cate un reprezentant din domeniile CTI respectiv IS pentru noul Consiliu al Scolii doctorale pe perioada 2020-2024.

 

Membrii Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare invitati la sedinta de alegeri din data de 16.10.2020:

Dept. CTI

Dept. AII

Dept. AIS

Prof. Costin Boiangiu Prof. Theodor Borangiu Prof. Cătălin Buiu
Prof. Valentin Cristea Prof. Radu Dobrescu Prof. Monica Drăgoicea
Prof. Mihai Dascălu Prof. Ioana Făgăraşan Acad. Ioan Dumitrache
Prof. Ciprian Dobre Acad. Florin Filip Prof. Bogdan Dumitrescu
Prof. Adina Magda Florea Conf. Loretta Ichim Prof. Ciprian Lupu
Prof. Nicolae Goga Prof. Sergiu Stelian Iliescu Prof. Ioan Necoară
Prof. Mariana Mocanu Prof. Anca Ioniţă Prof. Costică Nitu
Prof. Florica Moldoveanu Prof. Mihnea Moisescu Prof. Cristian Oara
Prof. Dragoş Niculescu Prof. Dan Popescu Prof. Dumitru Popescu
Prof. Florin Pop Prof. Valentin Sgârciu Conf. Ioan Sacală
Prof. Decebal Popescu Conf. Grigore Stamatescu Prof. Florin Stoican
Prof. George Popescu Prof. Aurelian Mihai Stănescu Prof. Dan Ştefănoiu
Prof. Nirvana Popescu
Prof. Mircea Petrescu
Prof. Costin Raiciu
Prof. Răzvan Rughiniş
Prof. Luca-Dan Şerbănaţi
Prof. Ştefan Trăuşan Matu
Prof. Adriana Ţăpuş
Prof. Nicolae Ţăpuş

Director al Scolii doctorale de Automatica si Calculatoare,

Theodor Borangiu

semnatura_borangiu

05.10.2020