Doctorate ACS

Cereri de brevete depuse și brevete acordate în 2018

D1. Brevete internaționale

Colective în domeniul de doctorat Ingineria Sistemelor

Sergiu Stelian Iliescu şi colectiv

Cristian Oară şi colectiv

  • C. Oara, F. Stoican – Method for controlling vehicle in heterogeneous platoon, involves translating received control signal into corresponding translated control signal for vehicle, and setting throttle and brake of vehicle to level based on control signal, WO2018215910-A1, Derwent Primary Accession Number: 2018-95178F, noiembrie 2018

Florin Stoican şi colectiv

  • C. Oara, F. Stoican – Method for controlling vehicle in heterogeneous platoon, involves translating received control signal into corresponding translated control signal for vehicle, and setting throttle and brake of vehicle to level based on control signal, WO2018215910-A1, Derwent Primary Accession Number: 2018-95178F, noiembrie 2018

D2. Brevete naţionale

Colective în domeniul de doctorat Ingineria Sistemelor

Dumitru Popescu şi colectiv

  • C. Petrescu, D. Popescu, A. Ticlea – Invertor monofazat realizat cu convertoare de CC, Brevet OSIM nr.  A/00969, 2018
  • C. Petrescu, D. Popescu, S. Olteanu – Procedeu de operare a unei susrse locate de energie electrica, Brevet OSIM nr. A00577, 2018